Karin

Karin Norrgran
Ordförande
erik-karin@hotmail.com
telefon: 0702-21 71 64

Sten-Åke

Sten-Åke Skoglund
Vice ordförande, VD
sten-ake.skoglund@handihand.se
telefon: 0707-77 56 70

Åsa

Åsa Olsson
Sekreterare
andersochasa@telia.com
telefon: 0733-36 29 72

Margarethe

Margarethe Svenle
Ledamot
masvenle@telia.com
telefon: 0733-44 08 55

Eva Winberg
Ledamot
winberg@leva.se
telefon: 0708-30 56 67

Andréas

Andréas Karlsson
Suppleant

Sune Levin
Suppleant
sune.levin@telia.com
telefon: 0708-28 43 54

Lena Björkman
Suppleant

Fyll i din sökning och tryck på enter