Styrelsen

En valberedning utser lämpliga kandidater till styrelsen. Dessa väljs sedan av medlemmarna varje år på föreningsstämman.

Styrelsen företräder Hand i Hand och ansvarar för den löpande verksamheten. För att detta ska vara möjligt har vi ett nära samarbete med alla på kontoret, men framförallt vår kvalitetsgrupp.

Styrelsen följer Hand i Hands stadgar vilket är våra grundläggande regler, men viktigast är att värna om våra medlemmar. Vi som sitter i styrelsen är personligt engagerade då vi alla är en del av verksamheten, antingen anhörig som företräder medlem, legala företrädare samt en del av oss arbetar även som assistenter

Karin Norrgran, Ordförande
karin@handihand.se

 

Eva Winberg, Sekreterare

Andréas Karlsson, Ledamot

Frida B

Frida Bekkelund, Ledamot

Elenna Roos, Suppleant

Martin Geraldsson, Suppleant

Linda Hansson, Suppleant

Valberedning

Erik Norrgran, Sammankallande

Maria Hallabro

Skip to content