FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Läs barnkonventionstexten. 

Skip to content