Har man ett grundläggande behov på mer än 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som ska bevilja assistansersättning. Har man inte 20 timmars grundläggande behov per vecka kan man ändå få personlig assistans och då är det kommunen, som du är bosatt i, som är ansvarig för assistansersättningen. Hand i Hand har medlemmar av båda slagen.

Känner du att du eller någon i din omgivning skulle behöva personlig assistans, kontakta oss. Vi hjälper dig som vill bli medlem att ansöka om personlig assistans. Vi hjälper även dig som redan har assistans men känner att de timmar du har inte räcker till. Tillsammans tittar vi på ditt behov och ser vilka uppgifter som behövs för att Försäkringskassan/Kommunen ska kunna fatta ett beslut. Det kan vara läkarintyg/ADL bedömningar, intyg från förskola/skola mm.

Vi finns vid din sida under hela processen och är med dig på mötet med Försäkringskassan om så önskas. Givetvis tar inte vårt stöd slut där. Vår breda kunskap finns sedan här för våra medlemmar. Vi hjälper vid omprövningar, ansökan om tillfälligt utökade timmar och vi har experter som går in vid komplicerade fall. Våra experter är bland annat jurister, rektorer och andra kunniga inom LSS.

Vi är inte nöjda förrän allt är gjort för att du ska få den hjälpen som du har rätt till och behöver för att din personliga assistans ska fungera.

 

Ansök nu

    Skip to content