Vårt mål är att assistansen ska utvecklas i takt med barnets stigande ålder.

Som assistent till ett barn behöver man kunna hantera att arbeta i en barnfamilj utan att ta plats, samt vara ödmjuk och ha en utpräglad känsla för integritet då arbetet till stor del sker i familjens hem. Detta kan vara en utmaning emellanåt och många frågor dyker upp, dels för familjen och dels för assistenten. Vi arbetar därför med en nära kontakt med både familj och assistenter. Det är viktigt att våra assistenter känner att de kan vända sig till oss med de frågor och funderingar som dyker upp. Det är också viktigt att det finns tydliga roller på arbetsplatsen, så att assistenterna vet när en förälder är assistent, arbetsledare eller förälder. VI försöker därför arbeta mycket med tydliga arbetsfördelningar och arbetsbeskrivningar.

Barn växer och utvecklas, det är därför oerhört viktigt med flexibla assistenter med god kunskap. Vi håller årligen utbildningar så assistentens kunskap och förståelse växer i takt med barnet. Alla våra assistenter utbildas i HLR och brandskydd, assistenter till barn får även utbildning i HLR barn.

Skip to content