Barn är det mest värdefulla vi har.

Barn ramlar och slår sig, barn bråkar, barn glömmer och barn är busiga. De är alla olika, vissa gillar att läsa och andra att spela fotboll. Det viktiga är att barnet själv får vara med och bestämma och påverka sin vardag. Alla barn har rätt att få bestämma det de har förmåga, ålder och mognad till att bestämma. Det är därför oerhört viktigt för oss att ”våra” barn ska få komma till tals och på sikt kunna styra sin assistans i den mån de vill och kan.

Vi fokuserar på barnets inflytande, självbestämmande och delaktighet. Vårt mål är att assistansen ska utvecklas i takt med barnet och dess ålder. För oss är det viktigt med en kontinuerlig och personlig kontakt med både barnet, anhöriga och assistenter. Hand i Hand har arbetat med att synliggöra barns rätt till sin egen assistans sedan Projekt Lyssna! drog igång 2009.

Vi arbetar även med ansvarsfördelningsverktyget för att förtydliga vem som ska bestämma vad, exempelvis när barnet ska få bestämma och när föräldrarna ska göra det, och vem som har vilken roll.

Skip to content