Den 1 januari 1994 trädde assistansreformen in, redan året därpå den 1 februari grundades Kooperativet Hand i Hand av sju assistansberättigade. Initiativtagare och kooperativets första ordförande var Jörgen Artved från Gladsax i Skåne. Jörgen var en driven affärsman och kunde mycket om hur man startade företag, han utsåg Lena Skoglund till administrativ chef.

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva verksamhet inom området personlig assistans samt även ett IfA godkännande.

I dag har kooperativet ett 70-tal medlemmar i olika åldrar och är arbetsgivare åt ca 500 personliga assistenter. På kontoret arbetar tolv personer som tar hand om allt som rör assistansen – personalfrågor, budget, löner, skatter, försäkringar, pensioner, avgifter etc. Vi ger även råd och stöd samt informerar om dina rättigheter. Flera av våra medlemmar är barn och vi har en bred kunskap om hur assistansberättigande barn ska få komma till tals.

Vi satsar mycket på utbildning och erbjuder grundliga arbetsledar- samt assistentutbildningar.

Har du assistansersättning genom kommunen eller Försäkringskassan så kan vi hjälpa dig med din assistans. Du väljer de personliga assistenter som du vill ha och du kan vara arbetsledare åt dessa om du vill. Kommunens och statens skyldigheter kvarstår även om du själv väljer assistansform. Hos oss kan man var assistent åt sitt barn, förälder eller partner.

Vi är ett kooperativ som värderar den personliga kontakten med våra medlemmar och assistenter högt. Under årets gång bjuder vi in till många gemensamma träffar och roliga aktiviteter.

Vårt kooperativ är medlemsstyrt och vi värnar om våra medlemmar, det är deras önskemål som alltid står högst med principen en för alla, alla för en.

Gillar du egna val – välkommen med din förfrågan!

Skip to content