Välkommen till oss på Kooperativet Hand i Hand. Vi är ett medlemskooperativ med runt 65 fantastiska medlemmar i olika åldrar och över hela landet.

Kooperativet grundades i februari 1995 av sju assistansberättigade och vi närmar oss alltså 30 år i branschen. Vi har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet inom området personlig assistans.

Kooperativet är arbetsgivare för runt 500 personliga assistenter. Vi har tre kontor runt om i Skåne och Halland närmare bestämt i Hässleholm, Malmö och i Halmstad.

På kontoren jobbar 12 personer med gedigen erfarenhet inom assistans. Om oss kan ni läsa mer under fliken ”vår organisation”. Vi hjälper till med personalfrågor ex. tillsättning av personal, möten, handledning, konflikthantering och schemafrågor. Men har också hand om de ekonomiska bitarna som budget, löner, skatter, försäkringar, pensioner, avgifter mm.

För oss är det viktigt att assistenterna får den utbildning som krävs ur kvalitetssynpunkt men också som assistenterna känner att de behöver för att känna sig trygga i sin arbetsroll. Vi satsar därför mycket på utbildning och erbjuder bland annat grundliga arbetsledar- samt assistentutbildningar.

Vi är också behjälpliga vid kontakt med kommun och Försäkringskassa gällande assistansen. Vi hjälper till med nyansökningar, att söka fler timmar vid redan befintligt beslut samt att överklaga felaktiga beslut.

I vår verksamhet är delaktighet, samhörighet, tillgänglighet och kvalitet otroligt viktiga hörnstenar. Vi jobbar för medlemmarnas och de personliga assistenternas trygghet. Vi lägger stor vikt vid personlig närvaro och att så ofta det bara går att få till träffar med både assistenter och medlemmar.

Vi har för närvarande en tillfällig ledningsgrupp som fungerar som en länk mellan kontoren och styrelsen. Vi jobbar alla tillsammans i verksamheten och det är också där vår styrka kommer ligga framöver. Vi verkar för öppenhet och transparens i verksamheten.

Skip to content