I assistansersättningen finns det utrymme till omkostnader. Dessa omkostnader delas upp i olika kategorier beroende på vad det är för typ av kostnad.

Vi följer Försäkringskassans tidigare vägledning enligt följande:

2% Assistansomkostnad

3% Personal- och arbetsmiljöomkostnad samt administration

1% Utbildning

Alla kvitton ska skickas in av arbetsledare eller medlemmen själv om assistenten själv skickar in kvittona vill vi att dessa skall vara signerade av antingen arbetsledare eller medlemmen själv. Kvittona skickas in digitalt via www.handihand.se/omkostnader originalen sparas av den som skickat in kvittona.

Resor, utbildningar och inköp över 1000 kr ska i förskott stämmas av med kontoret. Vill man få ersättning för en resa innan den är gjord ska den betalas av kooperativet, inte privat. För att en resa ska kunna anses vara en tjänsteresa ska en assistent i genomsnitt arbeta sex timmar per dag under resans gång. Ett reseavtal ska alltid skrivas före en resa.

Planera omkostnaderna

Det är viktigt att tänka på att alla aktiviteter som en medlem gör, som innebär en merkostnad p.g.a. medföljande assistenter, tar från dennes
assistansomkostnader, fundera därför på vad för aktiviteter som planeras under årets gång.

Kostnad för resor är ofta en större post som assistansomkostnaderna ska täcka och då måste man t.ex. fundera på hur mycket måltider/fika utanför hemmet det finns utrymme till.

Förmånsbeskattning

Lunch/middagsmåltider som arbetande assistent äter tillsammans med medlemmen förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler. Detta innebär att på nästkommande lön läggs en kostförmån till och det är detta beloppet som sedan beskattas. Som anhörig assistent kan man komma att förmånsbeskattas på resor enligt Skatteverkets regler. Detta är en bedömning från resa till resa. Förmånsbeskattningen är på totalkostnad för resa samt boende.

Traktamente

Traktamente är till för att täcka de merkostnader som uppkommer under en tjänsteresa, det ska alltså inte täcka alla kostnader då man även i sitt hem har utgifter för mat. Att man ska få traktamente är ingen rättighet utan det bestäms från gång till gång. Under vissa förutsättningar är traktamentet skattefritt.

Man kan endast ansöka om traktamente om man befinner sig på minst fem mils avstånd från medlemmens hem och i samband med övernattning. Man ska i snitt arbeta minst sex timmar per dag under resans gång.

Får du fria måltider under resan reduceras ditt traktamente. Det är själva ”tillhandahållandet” som gör att traktamentet skall reduceras – inte om du faktiskt har ätit måltiden. Någon reducering sker dock inte om du inte har kunnat äta måltiden på grund av fysiska hinder, tex sjukdom, eller på grund av tidsmässiga skäl (tex om resan börjar före det att hotellets matsal öppnar).

För att traktamente skall betalas ut ska en reseräkning fyllas i.

Omkostnadskategorier

Assistansomkostnad är den omkostnad en medlem kan ha när den befinner sig utanför sitt hem. Det kan vara kostnader för fika och/eller restaurangbesök i samband med aktivitet utanför bostaden. För att mat ska vara godkänd som omkostnad ska det finnas en skälig tid/anledning till att egen medtagen mat inte kan förtäras. Hämtmat, godis, glass och liknande är dock ingen godkänd omkostnad utan är en privat kostnad som man betalar själv om man vill äta detta. Andra exempel på assistansomkostnader är tåg-, flyg- och bussresor, vid resor med övernattning är assistentens kostnad för logi och eventuellt traktamente en assistansomkostnad. Även bio-, konsert- och andra evenemangsbiljetter är assistansomkostnader.

Personalomkostnad är den omkostnad en medlem har för att ha personal i sitt hem. Exempel på typiska omkostnader är kaffe, te, mjölk, frukt, knäckebröd, smör och ost. Enligt Skatteverket ska fika i hemmet vara av enklare slag. Nötter, läsk, juice eller andra liknade drycker är ingen godkänd omkostnad. Andra exempel på personalomkostnad är tvål, toalett- och hushållspapper, skyddshandskar, handkräm, desinfektion etc. Även friskvård är en personalomkostnad.

Förutsatt att man har arbetat alla månader under året kan friskvård ersättas med upp till 2000 kr per år (166,67×12 månader). Vi följer det Skatteverket anser vara avdragsgill friskvård så är du osäker gå in på skatteverket.se och sök på friskvård.

Skickar du in ett kvitto för tex massage på 600 kr daterat i februari får du alltså ersättning för de månader du arbetat, dvs januari och februari, i detta fall blir utbetalningen 166,67×2=333,34 kr.
Ytterligare ersättning betalas ut kommande löneutbetalningar fram tills att du fått ersättning för totalt 600 kr. Du kan även välja och vänta några månader med att skicka in kvittot för att få allt utbetalt på en och samma gång.

Ersättning för gymkort: Köper du ett årskort alternativt klippkort på gym så får du ersättning allteftersom kortet används. Det går alltså inte att köpa ett kort i slutet av året och säga att det gällde för året som redan gått. Ersättning för gymkort/klippkort betalas ut med 166,67 kr per månad de månader man arbetar.

Skicka in kvitto för friskvård, man kan be sitt gym att skicka kvitton även för löpande autogirobetalningar. Tänk på att kvitton för föregående år senast kan ersättas med utbetalningen i januari året därpå. Det är därför viktigt att skicka eventuella autogiroutdrag kontinuerligt för att de inte ska ”brinna inne”.

Arbetsmiljö ska stärka assistenternas arbetsmiljö, det kan t ex vara första-hjälpenmaterial, brandvarnare och andra saker som ska förhindra ohälsa och olycksfall bland personalen.

Utbildning är till för att höja kvalitén i assistansen, kooperativet har sina egna utbildningar som erbjuds under årets gång. Utöver detta finns det möjlighet till utbildning och föreläsning som kanske mer är inriktad till det arbete man gör. Kontakta kontoret om du har förslag på utbildning.

Administration är omkostnader för kuvert, frimärke, skrivarpapper, pennor, milersättning etc. Det är även kostnad för inventarier och kapitalvaror. Alla inventarier och kapitalvaror som är inköpta efter den 1 juli 2008 tillhör kooperativet och ska lämnas åter om en medlem lämnar.

Om du känner dig osäker eller har några frågor, hör av dig till kontoret.

Skip to content