Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se

Inspektionen för vård och omsorg
www.ivo.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Arbetsmiljöverket
www.av.se

Fackförbundet kommunal
www.kommunal.se

Arbetsgivarorganisationen KFO
www.kfo.se

Dhr- förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
www.dhr.se

Valjevik-Rehabilitering, diagnoskurser mm
www.valjeviken.se

Autism och asperger förbundet
www.autism.se

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
www.fub.se

Neuroförbundet
www.neuroforbundet.se

Reumatikerförbundet
www.reumatikerforbundet.org

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
www.rbu.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
www.anhoriga.se

Skip to content