Vad är förhöjt timbelopp?

Om det finns särskilda skäl som gör att det schablonbelopp som regeringen fasställer varje år och som betalas ut per utförd assistanstimme för den försäkrade inte räcker till, finns möjlighet att ansöka om att Försäkringskassan betalar ett högre timbelopp.

För att kunna få ett högre timbelopp måste det finnas särskilda skäl som gör att den försäkrade har högre kostnader för sin assistans. Särskilda skäl kan till exempel vara behov av:

·        Assistenter med särskild kompetens

·        Arbetsledare som ser till att assistansen fungerar i sin helhet

·        Obekväm arbetstid, d v s mer än 50 % av assistansen är förlagd på sådana tider

·        Mer omfattande dubbelgång vid introduktion.

Att vara beviljad ett högre timbelopp

Den som beviljats ett högre timbelopp får ett beslut från Försäkringskassans där det framgår vilket eller vilka kostnadsslag särskilda skäl har beviljats för och med hur mycket över det fastställda schablonbeloppet. Samt hur stort det prelimenära timbelopp blir totalt.

Timbeloppet är prelimenärt, vilket innebär att alla kostnader för assistansen ska redovisas uppdelat i sitt kostnadsslag. Detta sker sista månaden i varje avräkningsperiod. Eventuellt överskott eller kostnader som inte hänför sig till gällande beslut kommer således återbetalas till Försäkringskassan.

Skip to content