Ansvarsfördelningsverktyget är en samtalsmetod som togs fram i samband med IfA´s barnprojekt – Projekt Lyssna! Verktyget är en samtalsguide som utformats utifrån barnet och dennes förmåga. Verktyget används för att tydliggöra roller, och för att kunna lyfta fram vilket inflytande barnet vill och kan ha rörande sin assistans. Då roller inom assistansen och i en familj ibland kan vara svåra att urskilja skapar ansvarsfördelningsverktyget både tydlighet och trygghet för såväl assistenter som föräldrar och barn.

Med ansvarsfördelningsverktyget går man igenom ett antal frågor som kan t ex gälla hygien och fritid. Först går man igenom det med barnet, i den mån detta är möjligt, och föräldrarna godkänner det. Sedan går man igenom det med föräldrarna och därefter med både barn och föräldrar och som ett sista steg med assistenterna. På så vis behöver inte assistenterna känna sig tveksamma vems ord de ska lyssna på.

Skip to content