IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade

IfA är en ideell förening som arbetar med att förbättra den personliga assistansen genom kontakter med politiker och myndigheter. De är en remissinstans bland annat till Försäkringskassan. IfA har utarbetat kvalitetskrav som ska kunna ställas på verksamma assistansanordnare. De som uppfyller dessa krav kan efter ansökan tilldelas ett IfA-godkännande. Vi har sedan flera år tillbaka ett IfA-godkännande. Läs mer om Ifa.

Socialstyrelsen
Aifa
KFO

Fyll i din sökning och tryck på enter