IfA – Intressegruppen för assistansberättigade

IfA är en ideell förening som arbetar med att förbättra den personliga assistansen genom kontakter med politiker och myndigheter. De är remissinstans bland annat till Försäkringskassan. IfA har utarbetat kvalitetskrav som ska kunna ställas på verksamma assistansanordnare. De som uppfyller dessa krav kan efter ansökan tilldelas ett IfA-godkännande. Vi har sedan flera år tillbaka ett IfA-godkännande. Läs mer om Ifa.

Assistansanordnarna

Vi är medlem i Assistansanordnarna som är en politiskt oberoende branschorganisation för större värdegrundsbaserade anordnare. Assistansanordnarna arbetar för att intentionerna i LSS bibehålls och stärks. Dess medlemmar sätter verksamhet före vinst. Assistansanordnarna bevakar händelseutvecklingen inom den personliga assistansen och är med och påverkar när assistansanvändarnas rättigheter hotas. Syftet med Assistansanordnarna är bland annat att föra fram gemensamma synpunkter till makthavare och beslutsfattare. Läs mer om Assistansanordnarna

Socialstyrelsen
Aifa
KFO

Fyll i din sökning och tryck på enter