IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade

IfA är en ideell förening som arbetar med att förbättra den personliga assistansen genom kontakter med politiker och myndigheter. De är en remissinstans bland annat till Försäkringskassan. IfA har utarbetat kvalitetskrav som ska kunna ställas på verksamma assistansanordnare. De som uppfyller dessa krav kan efter ansökan tilldelas ett IfA-godkännande. Vi har sedan flera år tillbaka ett IfA-godkännande. Läs mer om Ifa.

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Arbetsgivarorganisationen Fremia

Vi är anslutna till Fremia som är en arbetsgivarorganisation för kooperativa och idéburna företag och organisationer. Fremia ger oss råd och stöd i allt rörande vårt arbetsgivaransvar

Skip to content