Våra medlemmar är inte bara uppdrag för oss, de är individer. Det är utifrån detta synsätt som vi arbetar med personlig assistans. Personlig assistans ska alltid vara individfokuserad.

För oss är det viktigt med en personlig och nära relation till våra medlemmar. Vi träffar personligen våra medlemmar för att göra genomförandeplaner och uppgiftsfördelning. Vi anser att det är vid personliga möten som man verkligen får kvalitet i assistansen.

Varje uppdrag är unikt, du som medlem väljer själv hur mycket eller hur lite du vill vara delaktig i din assistans. Du väljer själv efter förmåga och vilja vem du vill ska vara din personliga assistent. Det är ju med dig assistenten ska fungera, inte med oss.

Hos oss finns det en arbetsledare på varje arbetsställe. Du väljer om det ska vara du eller någon anhörig eller att vi ska anställa en assistent till att vara arbetsledare.

Du får all hjälp, stöd och utbildning från oss som du behöver för att kunna vara en bra arbetsledare.

Personlig assistans blir bara så bra som de assistenter man anställer. Det är de som ska assistera dig i de situationer som du behöver assistans. Det viktigaste man kan ha är bra personliga assistenter därför är personalen en av våra viktigaste tillgångar och ska vårdas och respekteras.

Lika viktigt som det är för våra medlemmar att ha en bra assistansanordnare lika viktigt är det för våra assistenter att ha en bra arbetsgivare och en bra arbetsmiljö.

Vi satsar mycket på personalvård och kompetensutveckling för våra assistenter.

Vi har inget att dölja och vi tycker det är viktigt att du får veta vad assistansersättningen används till därför får du årligen en budget av oss och varje månad en ekonomisk sammanställning så du enkelt kan följa dina kostnader för t.ex. assistansomkostnader.

Hand i Hand ordnar varje år ett flertal utbildningar för både arbetsledare och assistenter.

Givitvis finns det utrymme för individutbildningar som du anser att dina assistenter behöver.

Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna.

Skip to content