Viss satsning på assistans i M och KDs budgetreservation

Den 10 december skulle den senaste LSS-utredningen vara klar och överlämnad till regeringen men datumet blev framflyttat till januari. Det finns många frågor om hur regeringen kommer att se på utredningen och vad som kommer att ske med LSS-reformen. Budget och schablon är klart för 2019. På Assistanskoll.se kan du läsa mer om den budgetreservation som är satt.

Skip to content