Viktig information inför antågande storm

SMHI har gått ut med en klass 3 varning för vissa delar av landet inför den storm som väntas ankomma framåt eftermiddagen. På sina håll kan stormen uppnå orkanstyrka.

Se bifogat dokument för viktig information gällande arbetsförhållandet inför stormen.

Gällande arbetsförhållande St Jude

Varma hälsningar från kontoret

Skip to content