Hur sätts lönen inom Hand i Hand?

Inom Hand i Hand har vi en lönepolicy som används vid nyrekrytering. Ingångslönen ska baseras på tidigare kompetens, utbildning och erfarenhet. Varje år genomförs även lönerevision då löneökningen baseras årets prestation och arbetets svårighetsgrad. Lönesamtal hålls med arbetsledaren.

Vad behöver jag skriva på för papper innan jag blir anställd?

Det är viktigt att du undertecknat ett anställningsavtal innan du påbörjar din bredvidgång. Du ska även ha undertecknat avtal om tystnadsplikt samt tagit del av vår information om rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS. Klicka här för att få mer information.

OBS! om du arbetar hos ett barn måste du ha lämnat in ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du påbörjar din anställning i Hand i Hand.

Hur beräknas min semester?

Alla anställda har rätt till semester. Arbetar du som timmis får du dock din semesterersättning utbetald direkt i samband med lön. Från den dag man övergår till att arbeta på fast schemarad övergår man även till månadslön samt till att tjäna in semesterdagar. Vi har semesterår innevarande år vilket innebär att man får tillgång till hela sin semester redan den 1 januari (eller den dag man anställs på månadslön).

Det är vanligt att man har ett löpande grundschema när man arbetar som personlig assistent. Vissa arbetar fler pass per vecka och andra arbetar färre. Enligt vårt kollektivavtal räknas semestern om från dagar till pass för att semestern ska bli mer rättvis. Exempelvis ska en anställd med rätt till 25 semesterdagar kunna vara ledig i 5 veckor, oavsett hur många pass hen arbetar på sitt grundschema under den aktuella perioden. En person som arbetar 1 pass per vecka har då rätt till 5 semesterpass (och kan därmed vara ledig i 5 veckor). En annan person arbetar kanske i snitt 4 pass per vecka och har då rätt till 20 semesterpass för att kunna vara ledig sina 5 veckor.

Det är viktigt att du kontaktar kontoret om ditt grundschema ändras för då behöver även semestern räknas om.

Hur många timmar får jag jobba i sträck?

Enligt arbetstidslagen måste alla som arbetar ha minst 11 timmars dygnsvila. Det innebär att man under en period av 24 timmar behöver minst 11 timmars sammanhängande vila. I vårt kollektivavtal (KFO-Kommunal) har vi fått tillåtelse att godkänna enbart 9 timmars dygnsvila om snittet per halvår ändå uppgår till 11 timmar.

Dygnsbrytet behöver inte vara från 00.00 till 24.00, det kan lika gärna vara från 15.00 till 15.00 dygnet efter.

Hur fungerar det med friskvård?

Som anställd har du rätt till 2000 kr per år förutsatt att du arbetat hela året. Du kan max få 1000 kr per sex månader alternativt 166 kr per månad beroende på typ av friskvårdsupplägg. Skicka in kvitto för friskvård eller utdrag från din bank där det framgår att autogirobetalning skett. Vi följer det Skatteverket anser vara avdragsgill friskvård.

När betalas lönen ut?

Lönen betalas ut den 25:e i varje månad alternativt vardag närmast före. Lön betalas ut under förutsättning att tidrapport godkänts och inkommit. Tidrapport som godkänns via tidredovisningssystemet Aiai ska vara kontoret tillhanda senast den 5:e i månaden efter arbete utförts. Övriga tidrapporter ska inkomma per post senast den 10:e i månaden efter arbete utförts.

Hur fungerar det med reseersättning?

Reseersättning, även kallad milersättning, har du rätt till om du behöver ta dig till ditt tjänsteställe som är annat än ditt ordinarie tjänsteställe. Du har även rätt till reseersättning om du kör bil till utbildning i tjänsten. Fyll i reseersättning och skicka in till kontoret, utbetalning sker i samband med nästkommande löneutbetalning.

Vad innebär kostförmån?

Skatteverket anser att får du som anställd en måltid betald under ditt arbetspass ska den beskattas. En kostförmån är en av Skatteverket fastställd summa som du sedan skattas för.

Hur godkänner jag min tidsrapport?

Efter att du har fått inloggningsuppgifter till vårt tidredovisningssystem Tidvis kan du gå in och se dina arbetstider. När du har arbetat ett pass så behöver du logga in och godkänna det direkt. Detta ska göras efter varje pass du har arbetat. Din arbetsledare är den som lägger in eventuella ändringar. Vid månadsskiftet får du uppmaning att godkänna dina tider som ska skickas till Försäkringskassan. Du måste då kontrollera att de uppgifter som ligger på din tidrapport är korrekt innan du godkänner. Prata med din arbetsledare om det är något du undrar över på din tidrapport.

Hur fungerar det med traktamente?

När du är på tjänsteresa uppkommer normalt merkostnader jämfört med vad du skulle ha haft om du arbetet på din vanliga arbetsplats. För att täcka dessa merkostnader kan du ansöka om att få traktamente. Traktamente är inte till för att täcka alla dina kostnader då du även har kostnader när du inte är på tjänsteresa. Traktamentet är, under vissa förutsättningar, skattefritt.

Får du fria måltider reduceras ditt traktamente. Anledningen till detta är att du inte haft någon ökad levnadskostnad för en sådan måltid. Det är själva ”tillhandahållandet” som gör att traktamentet skall reduceras – inte om du faktiskt har ätit måltiden.

Någon reducering sker inte om du inte har kunnat äta måltiden på grund av fysiska hinder, tex sjukdom, eller på grund av tidsmässiga skäl. (tex om resan börjar före det att hotellets matsal öppnar). I de fall du har fått en fri måltid, beskattas du för kostförmån. Undantaget från beskattning är frukost som ingår i hotellpriset och måltider som ingår obligatoriskt i biljettpris för en resa.

För att traktamente skall betalas ut behöver du fylla i en reseräkning.

Traktamente betalas ut och reduceras enligt Skatteverkets regler. Man har endast rätt till traktamente om man befinner sig på minst fem mils avstånd från medlemmens hem och i samband med övernattning.

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter till Tidvis, vad ska jag göra?

Om du har glömt inloggningsuppgifter eller lösenord till Tidvis kan du ringa eller skicka ett mejl till oss på kontoret så löser vi det åt dig. Numret till kontoret är 010-25 25 250.

Teamviewer

Ladda ner Teamviewer till Windows.     

Fyll i din sökning och tryck på enter