+Hur sätts lönen inom Hand i Hand?

Inom Hand i Hand har vi en lönepolicy som används vid nyrekrytering. Ingångslönen ska baseras på tidigare kompetens, utbildning och erfarenhet. Varje år genomförs även lönerevision då löneökningen baseras årets prestation och arbetets svårighetsgrad. Lönesamtal hålls med arbetsledaren.

+Vad behöver jag skriva på för papper innan jag blir anställd?

Det är viktigt att du undertecknat ett anställningsavtal innan du påbörjar din bredvidgång. Du ska även ha undertecknat avtal om tystnadsplikt samt tagit del av vår information om rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS. Klicka här för att få mer information.

OBS! om du arbetar hos ett barn måste du ha lämnat in ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du påbörjar din anställning i Hand i Hand.

+Hur beräknas min semester?

Alla anställda har rätt till semester. Arbetar du som timmis får du dock din semesterersättning utbetald direkt i samband med lön. Från den dag man övergår till att arbeta på fast schemarad övergår man även till månadslön samt till att tjäna in semesterdagar. Vi har semesterår innevarande år vilket innebär att man får tillgång till hela sin semester redan den 1 januari (eller den dag man anställs på månadslön).

Det är vanligt att man har ett löpande grundschema när man arbetar som personlig assistent. Vissa arbetar fler pass per vecka och andra arbetar färre. Enligt vårt kollektivavtal räknas semestern om från dagar till pass för att semestern ska bli mer rättvis. Exempelvis ska en anställd med rätt till 25 semesterdagar kunna vara ledig i 5 veckor, oavsett hur många pass hen arbetar på sitt grundschema under den aktuella perioden. En person som arbetar 1 pass per vecka har då rätt till 5 semesterpass (och kan därmed vara ledig i 5 veckor). En annan person arbetar kanske i snitt 4 pass per vecka och har då rätt till 20 semesterpass för att kunna vara ledig sina 5 veckor.

Det är viktigt att du kontaktar kontoret om ditt grundschema ändras för då behöver även semestern räknas om.

Skip to content