I assistansersättningen finns det utrymme till omkostnader. Alla kvitton ska skickas in senast den 10:e för att en utbetalning ska vara garanterad till nästkommande löneutbetalningen. För att det ska bli så tydligt som möjligt skriv ändamålet för inköp samt eventuella deltagare. Tänk på att alla kvitton för året som gått måste vara kontoret tillhanda senast den 10:e januari kommande år.

Läs mer om omkostnader här

Ersättning för utlägg som kan uppstå i arbetet, tex inträde till aktiviteter, kostnader för att du har personal i hemmet som tex kaffe, toalettpapper etc.

Milersättning kan du vara berättigad till om du har behövt använda din privata bil för att ta dig till utbildningar etc.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka ökade levnadskostnader under tjänsteresan, dvs utgifter som tex högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. För mer information se bilaga.

Skicka in ditt friskvårdskvitto här. Vi följer det Skatteverket anser vara avdragsgill friskvård. Exempel på friskvård är enklare massage, medicinsk fotvård, gymkort, dans etc.

Fyll i din sökning och tryck på enter