Om du råkar ut för en skada i arbetet så ska det rapporteras omgående till kontoret. Vi upprättar tillsammans en arbetsskadeanmälan som skickas in till Försäkringskassan. Kanske behövs någon form av läkarvård eller annat stöd? Varje arbetsskada är olycklig men även ett tillfälle för att förbättra rutiner och införa hjälpmedel som förhindrar att den uppkommer igen.

Även tillbud ska rapporteras till kontoret. Ett tillbud är en händelse som kunde ha lett till en arbetsskada men som inte gjorde det i det aktuella fallet. Det skulle exempelvis kunna vara att du halkar i duschen men lyckas återfå balansen innan du ramlar. Varför vill vi att du ska rapportera detta? Det är av precis samma anledning som vi vill att ni rapporterar eventuella skador, dvs för att vi tillsammans ska kunna arbeta för att motverka att något liknande händer igen eller att någon drabbas av en allvarligare skada.

  • Namn på assistenten.
  • Namn på din assistanskoordinator.
  • Namn på medlem.
  • Var har tillbudet/skadan uppkommit? T ex hemma hos medlemmen, på stan, i duschen.
  • Fanns det någon kollega eller nära anhörig med vid händelsen (ej medlem). Om ja, vem?
  • Nummer vi kan nå dig på.
  • När hände det?
  • :
  • Vi jobbar ständigt för att arbetsskador eller tillbud inte ska hända igen. Ibland är det svårt men upplever du att det finns något i rutinen som brister?

Fyll i din sökning och tryck på enter