Stor brist i regeringens förslag om sondmatning och andning

Regeringen har presenterat en promemoria med lagförslag om att andning och sondmatning ska beräknas som grundläggande behov. Lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2019. En stor brist i förslaget är att det inte framgår att behoven ska räknas i sin helhet, dvs hela momentet. Sondmatning är redan idag ett grundläggande behov, efter en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen. Många anser att ett förtydligande om att behovet måste ses i sin helhet är ett måste, Sophie Karlsson på IfA (Intressegruppen för Assistansberättigade) är en av dem. Läs mer om Sofies syn på det nya förslaget.

Skip to content