Socialstyrelsens allmänna råd om kompetens för personliga assistenter

Socialstyrelsen har beslutat om allmänna råd angående kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Om man väljer sina personliga assistenter själv eller via legal företrädare gäller endast vissa delar av kraven och det är viktigt att komma ihåg att alla skrivningar ska ses utifrån den enskildes självbestämmande.

Den personliga assistenten, som den enskilde valt själv, bör minst ha kunskap om:

  • de övergripande målen enligt LSS samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.
  • kunskap om FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.
  • kunskap om regelverket kring LSS, t ex skyldigheten att medverka till god kvalitet enligt 24 a § LSS, rapporteringsskyldigheten enligt 24 b § LSS samt anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 1 § SoL.
  • kunskap om den enskildes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande enligt 6 § LSS.
  • förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt lagar och andra författningar.

Den personliga assistenten bör vid behov få fortbildning och handledning för att kunna utföra sitt arbete med utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål.

Läs mer om de allmänna råden här.

 

Fyll i din sökning och tryck på enter