Rutin för mottagandet av en rapport enligt § 24 b LSS 

Anmälan ska i första hand göras till Susanna Skoglund, verksamhetsansvarig. I dennes frånvaro skall anmälan göras till övrig personal på kontoret, som även inträder i Susanna Skoglunds ställe i punkterna nedan om denne är frånvarande.

 • Inkommer rapporten utanför kontorstid görs rapporten via/till/på följande sätt ring till Kooperativet Hand i Hands jourtelefon på telefon 0451-208 15.
 • Rapporten kan vara muntlig och/eller skriftlig.
 • Susanna Skoglund ansvarar för att omedelbara åtgärder sätts in för att avvärja ytterligare skada samt meddelar huvudman.
 • Susanna Skoglund ansvarar för att rapporten utreds genom att senast dagen efter rapporten starta en utredning.
 • Susanna Skoglund ansvarar för att ta ställning till vilka personer som ska få information om inkommen rapport och föreslagna åtgärder.
 • Susanna Skoglund beslutar vilket stöd som ska erbjudas berörd personal.
 • Utredningen skall slutligen presenteras för Hand i Hands styrelse som formellt avslutar utredningen med ett ställningstagande huruvida det var ett missförhållande eller ej.
 • Den som utfört utredningen informerar berörd assistansanvändares hemkommun när utredning påbörjas och när utredningen har avslutats.
 • Susanna Skoglund tar ställning till om det ska göras en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
 • Susanna Skoglund ansvarar för att lämna över anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om det beslutas att detta ska göras.
 • Utredningen dokumenteras enligt LSS regelverk.

Fyll i din sökning och tryck på enter