Metod för ökad delaktighet och självbestämmande

För att uppnå kvalitet i assistansen för den enskilde måste assistansen utformas med hänsyn till personens vilja och önskemål. IfAs erfarenhet från många kontakter med både assistansanordnare, assistansberättigade, personliga assistenter och anhöriga bekräftar om att det krävs mer stödinsatser vid anordningen av assistansen för personer med nedsatt autonomi. För oss i Kooperativet Hand i Hand är det självklart att alla ska ha rätt att få sin röst hörd. Att ha möjligheten att få ha sin assistans utformad på det sätt som man själv önskar. Vi deltog i projekt IFOKUS och fick genom det lära oss om olika sätt till alternativ kommunikation så att alla våra medlemmar kan få sin personliga assistans som den vill.

Fyll i din sökning och tryck på enter