Lagändringar 1 april 2018

Den 1 april 2018 trädde ändringar i Socialförsäkringsbalken och LSS i kraft.

Den obligatoriska tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort, omprövning av rätten till ersättning ska endast ske om den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden. Exempel på detta är skolomsorg, daglig verksamhet.

Ändringen innebär även att en personlig assistent ska kunna finnas till hands för den assistansberättigade i väntan på att ett hjälpbehov ska uppstå enligt följande:

  • väntetid, (tid när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp)
  • beredskap, (tid när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp)
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet pga att hjälp kan behövas
Skip to content