Positiva förändringar för assistansberättigade med förhöjd ersättning

Äntligen! – Regeringen har skickat ett förslag till lagtext till Lagrådet. I den föreslås nya bestämmelser i socialförsäkringsbalken som innebär att de 1500 personer som idag är beviljade förhöjd ersättning kommer att kunna använda sin förhöjda ersättning utslaget över hela beviljandeperioden, vanligen sex månader.

Förslaget innebär stor skillnad för gruppen med förhöjd ersättning eftersom dagens regler inte tillåter att ersättningen överstiger schablonen med mer än 12% per månad.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018

Läs hela förslaget här

Skip to content