Äntligen kom det som många av oss väntat på, Högsta förvaltningsdomstolen menar att sondmatning är ett grundläggande behov, vilket i sin tur ger rätt till assistansersättning. Läs mer om domen via HFDs hemsida:

www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Dom-i-mal-om-assistansersattning

Fyll i din sökning och tryck på enter