Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2022 i Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening

Måndagen den 13 juni är du som medlem/legal företrädare välkommen på årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där våra medlemmar/legala företrädare är med och fattar beslut samt väljer styrelse.

 

Din närvaro är därför viktig. Om du som medlem/legal företrädare ej har möjlighet att delta kan du överlåta din rösträtt till någon annan via bifogad fullmakt (fullmakt behövs inte till vårdnadshavare för minderåriga medlemmar). Skicka in fullmakten till kontoret.

Här hittar ni fullmakten för nedladdning

https://www.handihand.se/download/daniel/Fullmakt-2021.pdf

 

Tidigare år har vi haft årsmöte och medlemsmöte på samma dag, men kommer  i år endast hålla ett årsmöte.

 

Mötet kommer att hållas digitalt och på plats på kontoret i Halmstad. Mellan klockan 19.00 och 20.00. Om intresset för ett fysiskt möte överskrider 10 personer finns detta alternativ.

 

Vi ber dig i första hand anmäla dig via länken nedanför, men självklart går det även bra att anmäla direkt till kontoret om det underlättar för dig.

 

https://forms.office.com/r/M33eF56J2Y

 

Eftersom årsmötet kommer att ske vid både digitalt och fysiskt kan vi ta emot anmälan närma inpå om du deltar digitalt men för att vi ska kunna beräkna antal deltagare i god tid ber vi dig anmäla så snart som möjligt, dock senast den 1 juni. Även assistenter får lov att delta på årsmötet.

 

Väl mött!

Styrelsen

 

 

 

Förslag till dagordning vid årsmöte i Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening

7 juni 2020

 

 • 1 Mötets öppnande

 

 • 2 Mötets utlysande

 

 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

 • 4 Val av två rösträknare tillika justeringsmän

 

 • 5 Dagordningens godkännande

 

 • 6 Fastställande av röstlängd

 

 • 7 a) Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning)
 1. b) Beslut om att resultatet ska överföras i ny räkning

 

 • 8 Revisionsberättelseläses upp

 

 • 9 Verksamhetsberättelse för 2019läses upp

 

 • 10 Styrelsens ansvarsfrihet

 

 • 11 Val av ordförande för ett år

 

 • 12 Val av två styrelseledamöter för två år

 

 • 13 Val av tre suppleanter för ett år

 

 • 14 Val av adjungerade

 

 • 15 Val av valberedning

 

 • 16 Val av revisor

 

 • 17 Rätt att teckna firma

 

 • 18 Medlemsavgift

 

 • 19 Arvode

 

 • 20 Andelssystemet

 

 • 21 Övriga frågor

 

 • 22 Mötet avslutas

 

 

Skip to content