Det är viktigt att du undertecknat ett anställningsavtal innan du påbörjar din bredvidgång. Du ska även ha undertecknat avtal om tystnadsplikt samt tagit del av vår information om rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS. Klicka här för att få mer information.

OBS! om du arbetar hos ett barn måste du ha lämnat in ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du påbörjar din anställning i Hand i Hand.

Fyll i din sökning och tryck på enter