Lönen betalas ut den 25:e i varje månad alternativt vardag närmast före. Lön betalas ut under förutsättning att tidrapport godkänts och inkommit. Tidrapport som godkänns via tidredovisningssystemet Aiai ska vara kontoret tillhanda senast den 5:e i månaden efter arbete utförts. Övriga tidrapporter ska inkomma per post senast den 10:e i månaden efter arbete utförts.

Fyll i din sökning och tryck på enter