Inom Hand i Hand har vi en lönepolicy som används vid nyrekrytering. Ingångslönen ska baseras på tidigare kompetens, utbildning och erfarenhet. Varje år genomförs även lönerevision då löneökningen baseras årets prestation och arbetets svårighetsgrad. Lönesamtal hålls med arbetsledaren.

Fyll i din sökning och tryck på enter