Enligt arbetstidslagen måste alla som arbetar ha minst 11 timmars dygnsvila. Det innebär att man under en period av 24 timmar behöver minst 11 timmars sammanhängande vila. I vårt kollektivavtal (KFO-Kommunal) har vi fått tillåtelse att godkänna enbart 9 timmars dygnsvila om snittet per halvår ändå uppgår till 11 timmar.

Dygnsbrytet behöver inte vara från 00.00 till 24.00, det kan lika gärna vara från 15.00 till 15.00 dygnet efter.

Fyll i din sökning och tryck på enter