När du är på tjänsteresa uppkommer normalt merkostnader jämfört med vad du skulle ha haft om du arbetet på din vanliga arbetsplats. För att täcka dessa merkostnader kan du ansöka om att få traktamente. Traktamente är inte till för att täcka alla dina kostnader då du även har kostnader när du inte är på tjänsteresa. Traktamentet är, under vissa förutsättningar, skattefritt.

Får du fria måltider reduceras ditt traktamente. Anledningen till detta är att du inte haft någon ökad levnadskostnad för en sådan måltid. Det är själva ”tillhandahållandet” som gör att traktamentet skall reduceras – inte om du faktiskt har ätit måltiden.

Någon reducering sker inte om du inte har kunnat äta måltiden på grund av fysiska hinder, tex sjukdom, eller på grund av tidsmässiga skäl. (tex om resan börjar före det att hotellets matsal öppnar). I de fall du har fått en fri måltid, beskattas du för kostförmån. Undantaget från beskattning är frukost som ingår i hotellpriset och måltider som ingår obligatoriskt i biljettpris för en resa.

För att traktamente skall betalas ut behöver du fylla i en reseräkning.

Traktamente betalas ut och reduceras enligt Skatteverkets regler. Man har endast rätt till traktamente om man befinner sig på minst fem mils avstånd från medlemmens hem och i samband med övernattning.

Fyll i din sökning och tryck på enter