Den 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som kallas Stärkt rätt till personlig assistans. Man tror att denna lagändringen kommer leda till att ca 2000 fler personer kommer få rätt till assistans. Lagändringen påverkar inte befintliga beslut, men för en del kan det vara gynnande att göra en ny ansökan som prövas utifrån den nya lagen.

Lagändringen innebär bland annat att föräldraansvaret tas bort och ersättas av ett schabloniserat föräldraavdrag, som minskar i takt med att barnet blir äldre. Det tillkommer även två nya grundläggande behov som ersätter ett av de tidigare grundläggande behoven som finns idag. Det ena gäller tillsyn och stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar, till exempel personer med autism som behöver motiverande insatser eller hjälp att förebygga utmanande beteende. Det andra gäller personer med medicinska tillstånd som kan innebära allvarlig risk för hälsan om det inte finns någon i personens direkta närhet, tex. personer som har epilepsi eller behov av andningshjälp.

Anna Barsk Holmbom på ABH-utbildning håller en föreläsning för oss om vad lagändringen innebär och på vilket sätt den kan komma att förändra den personliga assistansen. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor om hur lagförslaget kan påverka er assistans.

 

Denna utbildningen riktar sig till våra medlemmar, deras vårdnadshavare, arbetsledare, gode män eller förvaltare.

 

Utbildningen hålls digitalt den 29 november kl. 18.00-20.00 (inbjudan skickas ut på mail dagen innan utbildningen).

Vi vill ha din anmälan senast den 27 november. Klicka här för att anmäla dig

 

 

Fyll i din sökning och tryck på enter