Inbjudan till basutbildning för assistenter och arbetsledare