Kallelse till medlems- och årsmöte för medlemmar/företrädare i Kooperativet Hand i Hand lördagen den 5 maj 2018

Årets medlems- och årsmöte hålls på Hotel Statt i Hässleholm, Frykholmsgatan 13, 281 31 Hässleholm

Din närvaro är viktig eftersom du är med och påverkar besluten i vårt kooperativ.

Program för dagen:

09.30 Fika

10.00 Medlemsmöte

12.30 Lunch

13.30 Årsmöte

15.00 Avslut

Observera att endast medlem och/eller företrädare får delta under medlemsmötet, på årsmötet får även assistenter delta. Om du som medlem och/eller företrädare ej har möjlighet att delta bör du överlåta din rösträtt till någon annan via fullmakt.

Anmälan gör du genom att klicka här, senast den 25 april behöver vi ha din anmälan.

Fyll i din sökning och tryck på enter