Som assistansberättigad eller legal företrädare kan det hända att du har kontakt med vården gällande medicinska behandlingar. Ofta ingår det i den personliga assistentens arbetsuppgifter att bistå med behandlingen, det kan vara allt från handräckning av en tablett till att sköta andningshjälpmedel. Oavsett om det sker på delegering eller som egenvård så har sjukvården ett ansvar. När det gäller egenvård behöver det finnas ett skriftligt egenvårdsintyg, men det är tyvärr inte alltid sjukvården tillgodoser detta och ibland är de bristfälligt utformade.

För att du ska känna dig trygg och veta vad du kan och bör kräva av vården har vi tillsammans med ABH-utbildning tagit fram en utbildning för dig som assistansberättigad eller legal företrädare där vi går igenom: 

  • Vad är vård och vad är egenvård?

  • Vad är en egenvårdsplanering?

  • Vad händer om vård övergår till egenvård och tvärtom?

  • Hur ser mitt beslut ut idag?

  • När behöver jag informera Försäkringskassan om ändrade förhållanden gällande vård/egenvård?

Utbildningen kommer hållas digitalt vid flera tillfällen, både dag- och kvällstid, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att gå. 

Första tillfället är den 8 december kl. 9.00-12.00. 

Sista dag för anmälan är 7 december kl. 9.00. Länk till utbildningen skickas ut senast kl. 12.00 den 7 december. 

Obs: Vid för få anmälda kan ett utbildningstillfälle komma att ställas in. Du kommer då få möjlighet att gå vid ett senare tillfälle. 

         

Fyll i din sökning och tryck på enter