Som assistansberättigad eller god man kan det hända att du har kontakt med vården gällande medicinska behandlingar. Ofta ingår det i den personliga assistentens arbetsuppgifter att bistå med behandlingen, det kan vara allt från handräckning av en tablett till att sköta andningshjälpmedel. Oavsett om det sker på delegering eller som egenvård så har sjukvården ett ansvar för att behandlingen ges på ett patientsäkert sätt. När det gäller egenvård behöver det finnas ett skriftligt egenvårdsintyg, men det är tyvärr inte alltid sjukvården tillgodoser detta och ibland är de bristfälligt utformade.

För att du ska känna dig trygg och veta vad du kan och bör kräva av vården har vi tillsammans med ABH-utbildning tagit fram en utbildning för dig som assistansberättigad eller legal företrädare där vi går igenom: 

  • Vad är vård och vad är egenvård?

  • Vad är en egenvårdsplanering?

  • Vad händer om vård övergår till egenvård och tvärtom?

  • Hur ser mitt beslut ut idag?

  • När behöver jag informera Försäkringskassan om ändrade förhållanden gällande vård/egenvård?

Datum: onsdag 19 januari 2022

Tid: Kl. 18.00-21-00

Plats: Utbildningen hålls digitalt och du behöver en dator eller smartphone för att delta.

Sista anmälningsdag är måndag den 17 januari kl. 16.00. Inbjudan skickas ut senast den 18 januari kl. 12.00

Obs: Vid för få anmälda kan ett utbildningstillfälle komma att ställas in. Du kommer då få möjlighet att gå vid ett senare tillfälle. 

Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/JBYPfX73Zq

Fyll i din sökning och tryck på enter