Vänligen observera att inga datum är satta utan utbildningen planeras att hållas i maj och anmälan skickas ut så snart allting är klart.

Som arbetsledare och/eller medarbetsledare är det mycket att tänka på och du har en viktig roll för ett fungerande arbetslag. Assistenterna vänder sig till dig i olika situationer men du har även ett ansvar till medlemmen och du är kooperativets förlängda arm ut i verksamheten.

På vår basutbildning tittar vi på bl a rekrytering, löne- och medarbetarsamtal, sjukfrånvaro, semesterplanering samt arbetsmiljö. Vi kommer även behandla hur ekonomin inom assistansen fungerar och vilka skyldigheter vi har gentemot Försäkringskassan och andra myndigheter.

Fyll i din sökning och tryck på enter