Basutbildning för arbetsledare är av grundläggande karaktär och vänder sig till dig som är ny i rollen som arbetsledare/medarbetsledare eller som inte tidigare varit på vår basutbildning.

Som arbetsledare/medarbetsledare är det mycket att tänka på och du har en viktig roll för ett fungerande arbetslag. Det är viktigt att du känner till Hand i Hands riktlinjer och grundprinciper då assistenterna många gånger vänder sig direkt till dig i olika situationer. Är du medarbetsledare fungerar du lite som spindeln i nätet och du har även ett ansvar till medlemmen och en skyldighet till kooperativet.

Våra basutbildningar är obligatoriska och vi har valt att dela upp utbildningen på flera dagar. Under dessa dagar går vi bland annat igenom arbetsmiljö och riskbedömningar, grunderna i LSS, medarbetar- och lönesamtal. Vårt mål är att ge dig nya verktyg och stärka dig i din roll som arbetsledare. Varje tillfälle är mellan kl 9-12 och utbildningen hålls av verksamhetsansvarig Susanna Skoglund.

Datum för basutbildning för arbetsledare:

Bas steg 1 Fredag 9 april
Bas steg 2 Fredag 7 maj
Bas steg 3 Fredag 4 juni

Anmälan till denna utbildning gör du genom att klicka här.

Fyll i din sökning och tryck på enter