KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I KOOPERATIVET HAND I HAND EKONOMISK FÖRENING 

Torsdagen den 17 juni är du som medlem/legal företrädare välkommen på årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där våra medlemmar/legala företrädare är med och fattar beslut samt väljer styrelse. Din närvaro är därför viktig. Om du som medlem/legal företrädare ej har möjlighet att delta kan du överlåta din rösträtt till någon annan via bifogad fullmakt (fullmakt behövs inte till vårdnadshavare för minderåriga medlemmar). Skicka in fullmakten till kontoret. 

Fullmakten hittar ni här 

 

Tidigare år har vi haft årsmöte och medlemsmöte på samma dag men med anledning av rådande omständigheter kring Covid-19, och att vi pga det inte kan ha fysiskt möte, kommer vi i år endast hålla ett årsmöte. Mötet kommer att hållas digitalt mellan klockan 19.00 och 20.30. Alla anmälda deltagare kommer att få instruktioner hur man ansluter till mötet via nätet.  

 

Vi ber dig i första hand anmäla dig via vår hemsida men självklart går det även bra att anmäla direkt till kontoret om det underlättar för dig. Ni kan även klicka HÄR för att anmäla er. 

 

Eftersom årsmötet kommer att ske digitalt kan vi ta emot anmälan närma inpå men för att vi ska kunna beräkna antal deltagare i god tid ber vi dig anmäla så snart som möjligt, dock senast den 10 juni. Även assistenter får lov att delta på årsmötet. 

 

Väl mött!

Styrelsen 

 

Förslag till dagordning vid årsmöte i Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening

17 juni 2021

 

 • 1 Mötets öppnande

 

 • 2 Mötets utlysande

 

 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

 • 4 Val av två rösträknare tillika justeringsmän

 

 • 5 Dagordningens godkännande

 

 • 6 Fastställande av röstlängd

 

 • 7 a) Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning)
 1. b) Beslut om att resultatet ska överföras i ny räkning

 

 • 8 Revisionsberättelseläses upp

 

 • 9 Verksamhetsberättelse för 2020läses upp

 

 • 10 Styrelsens ansvarsfrihet

 

 • 11 Val av ordförande för ett år

 

 • 12 Val av två styrelseledamöter för två år

 

 • 13 Val av tre suppleanter för ett år

 

 • 14 Val av adjungerade

 

 • 15 Val av valberedning

 

 • 16 Val av revisor

 

 • 17 Rätt att teckna firma

 

 • 18 Medlemsavgift

 

 • 19 Arvode

 

 • 20 Andelssystemet

 

 • 21 Övriga frågor
 1. a)
 2. b)
 3. c)

 

 • 22 Mötet avslutas

 

Fyll i din sökning och tryck på enter