Arbetsledarutbildning – Arbetsmiljö

Denna utbildningen riktar sig till dig som är arbetsledare och är en del i vår basutbildning för arbetsledare. Vi välkomnar även dig som har jobbat som arbetsledare en längre tid och känner att du behöver uppdatera dina kunskaper inom arbetsmiljö.

I den här utbildningen går vi igenom grunden i arbetsmiljöarbetet och tydliggör ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna, arbetsledare, assistent och koordinator. Vi kommer kika närmare på vad du som arbetsledare kan göra för att främja en god arbetsmiljö och öka trivseln i gruppen, men också hur vi arbetar aktivt för att förebygga och hantera risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö är ett brett och ständigt aktuellt ämne som berör allt från konflikthantering till vilka handskar vi väljer att köpa in. Vi går igenom de tre olika delarna inom arbetsmiljö, den fysiska, den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. Ni kommer även få en enklare överblick av ramverket för hur vi ska arbeta med arbetsmiljön, nämligen de olika lagarna, föreskrifter och kollektivavtal som påverkar vårt arbete. Här kommer ni få arbeta tillsammans i olika case som berör den svåra men otroligt viktiga balansgången mellan medlemmens rättighet till självbestämmande och assistentens rätt till en god arbetsmiljö. Vi kommer också kika på några olika teorier kring vad som skapar välmående och vilka vanliga risker som finns inom vår bransch. Utifrån detta kommer ni få jobba självständigt och i grupp kring vad just ni kan göra för att förbättra arbetsmiljön i era grupper.

 

Utbildningen hålls digitalt via Microsoft Teams den 13 november. Mer information om tid och anmälan kommer i augusti.