Arbetet som personlig assistent är ett otroligt viktigt och ibland komplext arbete. För att du som assistent ska känna dig trygg i olika situationer som kan uppstå i arbetet och veta vem du ska kontakta när något känns svårt har vi en basutbildning för alla våra assistenter som ni får gå inom tre månader från att ni påbörjat er anställning. På basutbildningen går vi igenom vad personlig assistans är och vad du som anställd har för rättigheter och skyldigheter utifrån gällande lagar och kollektivavtal. Vi går även igenom hur vi arbetar på Hand i Hand, några av våra viktiga företagspolicys, förmåner och vår värdegrund. Ni får tillsammans med övriga utbildningsdeltagare och med stöd av utbildningsledaren diskutera vad personlig assistans är och vad arbetet som personlig assistent innebär. Ni kommer få arbeta med olika case om hur man kan och bör agera i olika svåra situationer som kan uppstå när man jobbar som personlig assistent. Vi pratar även om arbetsmiljö och hur vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas och må bra på jobbet. Vår basutbildning för assistenter är obligatorisk för alla våra anställda och bör gås inom tre månader från att man börjat jobba i Hand i Hand. Utbildningslön utgår för 3 timmar. Prata med din arbetsledare innan du anmäler dig.   Tid: Torsdagen den 27 juni kl. 9.00-12.00 Plats: Utbildningen hålls digitalt via Microsoft Teams. För att delta behöver du tillgång till dator, surfplatta eller smart phone med mikrofon, högtalare och gärna kamera. Anmälan: Klicka här för att komma till anmälan. Du kan även anmäla dig via mail till: elina@handihand.se OBS: Då detta är ett extrainsatt utbildningstillfälle kan utbildningen komma att ställas in med en veckas varsel vid för få deltagare. Vi har valt att inte sätta något sista anmälningsdatum för att ge så många som möjligt chans att gå. 

Arbetet som personlig assistent är ett otroligt viktigt och ibland komplext arbete. För att du som assistent ska känna dig trygg i olika situationer som kan uppstå i arbetet och veta vem du ska kontakta när något känns svårt har vi en basutbildning för alla våra assistenter som ni får gå inom tre månader från att ni påbörjat er anställning. På basutbildningen går vi igenom vad personlig assistans är och vad du som anställd har för rättigheter och skyldigheter utifrån gällande lagar och kollektivavtal. Vi går även igenom hur vi arbetar på Hand i Hand, några av våra viktiga företagspolicys, förmåner och vår värdegrund. Ni får tillsammans med övriga utbildningsdeltagare och med stöd av utbildningsledaren diskutera vad personlig assistans är och vad arbetet som personlig assistent innebär. Ni kommer få arbeta med olika case om hur man kan och bör agera i olika svåra situationer som kan uppstå när man jobbar som personlig assistent. Vi pratar även om arbetsmiljö och hur vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas och må bra på jobbet. Vår basutbildning för assistenter är obligatorisk för alla våra anställda och bör genomföras inom tre månader från att man börjat jobba i Hand i Hand. Utbildningslön utgår för 3 timmar. Prata med din arbetsledare innan du anmäler dig.   Tid: Onsdagen den 27 juni kl. 9.00-12.00 Plats: Utbildningen hålls digitalt via Microsoft Teams. För att delta behöver du tillgång till dator, surfplatta eller smart phone med mikrofon, högtalare och gärna kamera. Anmälan: Klicka här för att komma till anmälan. Du kan även anmäla dig via mail till: elina@handihand.se

För dig som jobbar som arbetsledare håller vi en utbildning i schemaläggning. Denna utbildningen är en del i vår basutbildning för arbetsledare, men den är självklart öppen även för dig som jobbat som arbetsledare ett tag och känner att du behöver uppdatera dig lite på ämnet. I denna utbildningen kommer du få lära dig allt du behöver veta för att arbeta med schema och bemanning. Vi kommer gå igenom: - Arbetstidslagen - Hur du skapar ett nytt schemaförslag i Tidvis - Olika användbara funktioner i Tidvis - Bemanningstips - Arbetstidsregler utifrån kollektivavtalet - Arbetstid utifrån ett arbetsmiljöperspektiv Ni kommer även få diskutera i grupp utifrån olika case från situationer som ofta uppstår inom assistansen. Utbildningen hålls digitalt via teams genom föreläsning och diskussionsövningar utifrån olika case. För att delta behöver du tillgång till en dator med kamera och mikrofon (för just den här utbildningen bör du använda en dator istället för mobiltelefon, då en del funktioner i tidvis är enklare att se på en lite större skärm). Utbildningslön utgår för 3 timmar. Datum: 24 september kl. 16.00-18.00 Anmälan: Sista dag för anmälan är den 1 september. Klicka här för att komma till anmälan Om du har frågor gällande utbildningen eller har problem med anmälan är du välkommen att kontakta Elina Hansson på elina@handihand.se eller 010-25 25 253.

Denna utbildningen riktar sig till dig som är arbetsledare och håller årliga medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal som det också kan kallas, med dina assistenter. Denna utbildningen är en del av vår basutbildning för arbetsledare, men vi välkomnar även dig som har jobbat som arbetsledare ett tag och känner att du behöver uppdatera dina kunskaper och färdigheter när det gäller just medarbetarsamtalet. Vi går igenom syftet och målen med medarbetarsamtalen och vad som är bra att tänka på för att få ett riktigt givande samtal. Medarbetarsamtalet är precis som det låter medarbetarens samtal där syftet är att tydliggöra hur arbetssituationen ser ut i dagsläget, hur arbetet utförts under det senaste året och vilka mål vi har för det kommande året. Här får du som arbetsledare viktig information om vad ni behöver arbeta med i gruppen, kanske finns det arbetsmiljöproblem som behöver lyftas, brister i kommunikationen eller otydliga rutiner. Ni får också tillfälle att lyfta sånt som fungerar bra och som är värt att bygga vidare på, kanske en bra gemenskap eller ett schema som ger alla möjlighet till återhämtning. Du får också en inblick i vad som kan bli aktuellt framöver. Kanske har en medarbetare planer på att börja studera eller resa jorden runt, eller så finns det någon som är redo för nya utmaningar och större ansvar i gruppen som kan få chans att växa under det kommande året. Självklart går vi också igenom de praktiska delarna i samtalet, vårt underlag med frågor och utvecklingsplanen. Utbildningen hålls digitalt via Microsoft Teams den 9 oktober kl. 10.00-11.00. Utbildningslön utgår med 1 timma. Anmälan öppnar den 1 augusti. 

Denna utbildningen riktar sig till dig som är arbetsledare och är en del i vår basutbildning för arbetsledare. Vi välkomnar även dig som har jobbat som arbetsledare en längre tid och känner att du behöver uppdatera dina kunskaper inom arbetsmiljö. I den här utbildningen går vi igenom grunden i arbetsmiljöarbetet och tydliggör ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna, arbetsledare, assistent och koordinator. Vi kommer kika närmare på vad du som arbetsledare kan göra för att främja en god arbetsmiljö och öka trivseln i gruppen, men också hur vi arbetar aktivt för att förebygga och hantera risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljö är ett brett och ständigt aktuellt ämne som berör allt från konflikthantering till vilka handskar vi väljer att köpa in. Vi går igenom de tre olika delarna inom arbetsmiljö, den fysiska, den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. Ni kommer även få en enklare överblick av ramverket för hur vi ska arbeta med arbetsmiljön, nämligen de olika lagarna, föreskrifter och kollektivavtal som påverkar vårt arbete. Här kommer ni få arbeta tillsammans i olika case som berör den svåra men otroligt viktiga balansgången mellan medlemmens rättighet till självbestämmande och assistentens rätt till en god arbetsmiljö. Vi kommer också kika på några olika teorier kring vad som skapar välmående och vilka vanliga risker som finns inom vår bransch. Utifrån detta kommer ni få jobba självständigt och i grupp kring vad just ni kan göra för att förbättra arbetsmiljön i era grupper.   Utbildningen hålls digitalt via Microsoft Teams den 13 november. Mer information om tid och anmälan kommer i augusti.   
Skip to content