Vår basutbildning för assistenter är obligatorisk för alla våra anställda och bör gås inom tre månader från att man börjat jobba i Hand i Hand.  På basutbildningen går vi igenom vad du som anställd har för rättigheter och skyldigheter enligt gällande kollektivavtal och lagar. Vi ...
Skip to content