I assistansersättningen finns det utrymme till omkostnader. Vi följer Försäkringskassans vägledning enligt följande:

2% Assistansomkostnad

3% Personal- och arbetsmiljöomkostnad samt administration

1% Utbildning

Assistansomkostnad är den omkostnad en medlem kan ha när den befinner sig utanför sitt hem. Det kan vara kostnader för fika och/eller restaurangbesök i samband med aktivitet utanför bostaden. Hämtmat, godis och liknande är dock ingen godkänd omkostnad. Andra exempel på assistansomkostnader är tåg-, flyg- och bussresor, vid resor med övernattning är assistentens kostnad för logi och eventuellt traktamente en assistansomkostnad. Även bio-, konsert- och andra evenemangsbiljetter är assistansomkostnader.

Personalomkostnad är den omkostnad en medlem har för att ha personal i sitt hem. Exempel på typiska omkostnader är kaffe, te, mjölk, frukt, knäckebröd, smör och ost. Enligt Skatteverket ska fika i hemmet vara av enklare slag. Nötter, läsk, juice eller andra liknade drycker är ingen godkänd omkostnad. Andra exempel på personalomkostnad är tvål, toalett- och hushållspapper, skyddshandskar, handkräm, desinfektion etc. Även friskvård är en personalomkostnad.

Friskvård ersätts med upp till 2000 kr per år förutsatt att man har arbetat alla månader under året. Ersättning för gymkort betalas ut med 166,66 kr per månad. Skicka in kvitto för friskvård eller utdrag från din bank där det framgår att autogirobetalning skett. Tänk på att kvitton för föregående år senast kan ersättas med utbetalningen i januari året därpå. Det är därför viktigt att skicka eventuella autogiroutdrag kontinuerligt för att de inte ska ”brinna inne”.

Köper man ett årskort alternativ klippkort så får man ersättning allteftersom kortet används. Det går alltså inte att köpa ett kort i slutet av året och säga att det gällde för året som redan gått.

Vi följer det Skatteverket anser vara avdragsgill friskvård. Exempel på friskvård är enklare massage, medicinsk fotvård, gymkort, dans etc.

Golf, ridning och utförsåkning räknas inte som avdragsgill friskvård.

Arbetsmiljö ska stärka assistenternas arbetsmiljö, det kan t ex vara förstahjälpenmaterial, brandvarnare och andra saker som ska förhindra ohälsa och olycksfall bland personalen.

Utbildning är till för att höja kvalitén i assistansen, kooperativet har sina egna utbildningar som erbjuds under årets gång. Utöver detta finns det möjlighet till utbildning och föreläsning som kanske mer är inriktad till det arbete man gör. Kontakta kontoret om du har förslag på utbildning.

Administration är omkostnader för kuvert, frimärke, skrivarpapper, pennor, milersättning etc. Det är även kostnad för inventarier och kapitalvaror. Alla inventarier och kapitalvaror som är inköpta efter den 1 juli 2008 tillhör kooperativet och ska lämnas åter om en medlem lämnar.

Om du känner dig osäker eller har några frågor, hör av dig till kontoret. Eventuella dokument finner du via hemsidan.

 

Fyll i din sökning och tryck på enter