Riktlinjer och instruktioner för provtagning

Regioner har olika rutiner och riktlinjer för vilka personalgrupper som erbjuds provtagning vid symptom på Corona. Nedanför finns information från din region.

 

Folkhälsomyndighetens provtagningsrekommendationer

 

Region Halland

Region Jämtland/Härjedalen

Region Kalmar

Region Kronoberg

Region Västra Götaland

Region Skåne

Region Stockholm

Fortsatts smittspridning

Hoppas att allt är bra med er och att ni är friska.

Smittspridning av COVID-19 i Sverige fortsätter och vi på Hand i Hand uppmanar er alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det kan vara tufft att sitta hemma, att inte få träffa sina vänner och familj, att försöka anpassa sig till en ny vardag. Men nu är det viktigare än någonsin att vi alla tar vårt personliga ansvar och stannar hemma vid symtom. Vi behöver fortsätta undvika folkmassor och hålla social distansering så mycket det bara går. Vi förstår att man vill inget hellre än att vardagen ska återgå till det normala men det är nu vi måste hålla ut och kämpa tillsammans.

Som alltid är det någon som har några funderingar eller frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Vi vill också ta chansen att önska er alla en trevlig Valborg. Fredagen den 1 maj håller vi stängt på kontoret. Vår jourtelefon finns så klart för akuta situationer som absolut inte kan vänta tills på måndag.

Beslut om slopat karensavdrag

Följande information är hämtad från Försäkringskassan 

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt.

Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker via Mina Sidor på Försäkringskassan. Om du har rätt till ersättning ska Försäkringskassan betala ut den inom tre-fem dagar. Vårt organisationsnummer efterfrågas och det är 769600-6555

Som arbetsgivare kommer vi att behandla sjukavdrag med karens precis som tidigare, det är alltså upp till var anställd att själv ansöka om ev ersättning från Försäkringskassan.

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Det gäller alla ärenden som handläggs från och med den 27 mars. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning.

Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats”

Många av våra medlemmar kan tillfälligt behöva mer assistans i dessa tider, anledning kan vara att de i sina beslut inte har assistans i skola eller på daglig verksamhet. För att de ska ha möjligheten att vara hemma med assistans behöver det ansökas om tillfällig utökning av assistanstimmar. När vi ringde runt till våra kommuner för att höra hur de ser på en tillfällig utökning av assistanstimmar med anledning av coronavirusets framfart fick vi olika svar, vissa kommuner hävdade att de då även skulle titta på hela den assistansberättigades beslut och att rapportera till Försäkringskassan där de ansåg det vara nödvändigt. Detta tyckte vi klart var helt fel och nu har Lena Hallengren avvisat SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) krav på att kunna riva upp gynnande LSS-beslut i en coronakris med smittspridning. Läs hela artikeln via assistanskoll.se

Vad kan man göra om assistenter behöver arbeta mer än vanligt med anledning av corona/covid-19?

Med anledning av corona/covid-19 kan det uppstå situationer där många kollegor är sjuka samtidigt och det kan då för de som är friska innebära att de behöver arbeta mer intensivt under en period. Försäkringskassan har gått ut med information om att de inte kommer betala ut assistansersättning om en assistent har utfört assistans som överstiger den tid som är giltig att arbeta enligt kollektivavtal och arbetstidslag.

Med anledning av detta är det därför av ytterst vikt att vara införstådd med att ingen får arbeta mer än tillåten arbetstid, oavsett vilket förhållande man har till den som får assistans. Som anordnare och arbetsgivare har Hand i Hand därför skyldighet att se till att kollektivavtal följs, då vi inte kan ersätta utförd assistans som strider mot arbetstidsregler eftersom Hand i Hand i sin tur inte får ersättning från Försäkringskassan.

Det finns dock en lösning man kan använda om arbetsbelastningen blir extra hög under en tillfällig period. Lösningen är längre beräkningsperioder, vilket Försäkringskassan godtar under vissa omständigheter (så som corona-smittan).

Alla anställda i Hand i Hand har en beräkningsperiod som är sex månader, under beräkningsperioden ska den anställde ha arbetat sin tjänstgöringsgrad som framgår på anställningsavtalet. Den allmänt generella regeln säger att en arbetstagare får arbeta högst 48 timmar i genomsnitt per en sjudagarsperiod under sin beräkningsperiod. I beräkningsperioden ingår all arbetad tid. Under en beräkningsperiod kan man som anställd vissa veckor arbeta mer för att andra veckor arbeta mindre men snittet får aldrig vara mer än 48 timmar per vecka.

En beräkningsperiod kan förlängas till max 12 månader.

Vad vinner man då på en längre beräkningsperiod? Jo, med en längre beräkningsperiod kan arbetstiden slås ut på en längre tid (max 12 månader), vilket i sin tur gör att genomsnittet per vecka blir lägre. Det är dock som sagt viktigt att komma ihåg att den genomsnittliga arbetstiden per vecka aldrig får överstiga 48 timmar. Man kan alltså arbeta mer än 48 timmar per sjudagarsperiod under delar av beräkningsperioden så länge inte den genomsnittliga veckoarbetstiden under beräkningsperioden inte överskrids.

Skulle det finnas behov eller situationer där detta kan bli aktuellt i någon grupp så hör av er till er assistanskoordinator då vi måste ange den nya tillfälliga beräkningsperioden på tidsredovisningen till Försäkringskassan. Tidsredovisningen skickas sedan in som vanligt.

Källa: Försäkringskassan

Lena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke”

Torsdagen den 19 mars antog riksdagen Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25 som gör det möjligt att stänga förskolor och grundskolor. Men om det skulle ske för att stoppa spridning av Coronaviruset så görs det undantag för barn till så kallad samhällsviktig personal. Här ingår personliga assistenter enligt Lena Hallengren. Läs hela artikeln här.

Till medlemmar, medarbetare och anhöriga i Hand i Hand

Det är tuffa tider nu för alla i vårt land och ovissheten är stor.

Jag vill börja med att tacka er alla. Tack för att ni har valt att ha er assistans hos oss, tack alla assistenter för det fantastiska jobb ni gör för våra medlemmar, det är ni som gör att våra medlemmar har möjlighet att leva som andra.

Jag tänkte jag ska informera er lite grann om vad vi på kontoret gör i dessa tider.

När det stod fast att Covid-19 kommit till Sverige så började vårt intensiva arbete.  Vi har varit i kontakt med många av våra medlemmar för att höra hur de vill att deras assistans ska skötas under dessa tider. Vi kommer varje vecka att fortsätta med dessa samtal till medlemmar eller företrädare för att stämma av. Vi för en dialog med kommuner angående deras ansvar, vad händer om grundskolor och förskolor ev. daglig verksamhet stänger, vad gäller om medlemmen måste vara hemma pga smittorisk mm.  Vi för dialog med sjukhus och smittskyddsenheter runt om i landet där vi har medlemmar.

Vi har fått frågan varför vi inte samlar till möten och på boenden mm har man gjort det. Det är just detta som är den stora skillnaden. Vi är utförare av personlig assistans, vårt ansvar ligger i att se till att medlemmen har assistans och att personal inte utsätts för smitta. Det är vårt ansvar. Vi kan bara följa de råd som myndigheter ger. Vi kan och får inte ge råd om varje enskild medlem, det är behandlande läkare och medlem som bestämmer om det är något särskilt personalen ska tänka på.

Att kalla till fysiska personalmöte i dessa tider är bland det sämsta vi kan göra. Att samla alla assistenter på ett ställe skulle kunna leda till att en hel personalgrupp blir sjuk då det är fullt möjligt att man är smittbärande med ytterst få och milda symtom. Det kommer i veckan gå ut information till våra arbetsledare om digitala alternativ för personalmöte.

Vi kommer löpande att lägga ut information på Tidvis, här på vår hemsida samt på Facebook. Jag vill passa på att påminna om det som skrevs kring Covid –19 i början på mars, du finner det längre ner på sidan, detta är det viktigaste vi alla kan göra.

Ta hand om er och varandra och tillsammans är vi starka!

Kram Sanna

Vem har en “samhällsviktig funktion”?

Nu pratas det mycket om “vad händer om förskolor och grundskolor stänger ner?”, vem ska ta hand om barnen om jag jobbar? Att mor- och farföräldrar ska ta hand om sina barnbarn är inte alltid rekommenderat pga att de är sedda som riskgrupp. Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap har personal som arbetar inom hälso- och sjukvård samt omsorg en samhällsviktig funktion. Som personlig assistent ingår ni i denna grupp vilket innebär att ni därför kommer ha rätt till barnomsorg för att kunna fortsätta jobba om regeringen beslutar att stänga ner förskolor och grundskolor.

Slopat karensavdrag

Följande information är hämtad från Försäkringskassan där du även kan läsa mer om karensavdraget:

Regeringen föreslår att slopa karensavdrag från och med den 11 mars. När beslutet är fattat innebär det att den som varit sjuk kan ansöka om ersättningen retroaktivt. För oss som arbetsgivare kommer vi att behandla sjukavdrag med karens precis som tidigare, det är alltså upp till var anställd att själv ansöka om ev ersättning från Försäkringskassan. I dagsläget vet Försäkringskassan inte hur det ska gå till i praktiken utan ber om att få återkomma när regeringen sagt sitt.

Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att du som är sjuk inte behöver lämna in läkarintyg utan kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Undvik ev smitta genom en schemaändring

Även om vi alla följer bra hygienrutiner och tänker på att hosta i armvecket osv så är det fortfarande en risk att man drabbas av någon form av förkylning, ffa denna tiden på året. Vanligtvis kanske ingen hade reagerat på lättare förkylningssymtom men då vi nu står med en pandemi så vill vi slå ett extra slag och uppmuntra assistenter och medlemmar till att vara flexibla och i den mån det går byta arbetspass med varandra om man känner att man har början till en infektion i kroppen.

Är det någon assistent som reser utomlands så rekommenderar vi att man lägger om schemat för personen som är bortrest så att när hen kommer hem är det två veckor tills kommande arbetspass. Allt för att undvika oro och minimera en eventuell smittspridning.

På kontoret har vi beslutat att ställa in kommande fysiska möten och i den mån det går ta de via telefon. Vi har med anledning av smittorisken valt att hålla kontoren stängda och förlägga vår arbetstid hemifrån men vi finns tillgängliga som vanligt via telefon.

Coronaviruset

Vi har fått frågor om coronaviruset (även kallat 2019-nCoV och SARS-CoV-2). Vi vill uppmana att endast hämta information från pålitliga källor och vi hänvisar till vårdguiden 1177 för fakta och råd gällande smittan samt till krisinformation och folkhälsomyndigheten gällande frågor och svar om corona.

Generella tips för att förebygga smitta:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
  • Hosta eller nys i armvecket, inte i handen
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig
  • Undvik att ta andra i hand och ha gärna ett visst avstånd till andra. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta

Skulle en assistent eller anhörig resa till ett riskområde eller på annat sätt ha utsatts för smitta kommer Hand i Hand, om inte gällande regler för avstängning av smitta gäller, göra en schemaändring efter resan så att assistenten inte jobbar under eventuell inkubationstid. Detta innebär att assistenten behåller sin månadslön och att hen får jobba in dessa timmar under sin beräkningsperiod.

När det gäller medlemmar i Hand i Hand och deras påverkan av viruset så är det medlemmens läkare som är ansvarig för vilka åtgärder de anser nödvändiga. Hand i Hand kan inte ge några medicinska råd till medlemmar.

Finns det ytterligare frågor om vad som gäller på just er arbetsplats är ni alltid välkomna att höra av er till oss. Har ni medicinska frågor hänvisar vi till 1177.

Fyll i din sökning och tryck på enter