Riktlinjer och instruktioner för provtagning

Regioner har olika rutiner och riktlinjer för vilka personalgrupper som erbjuds provtagning vid symptom på Corona. Nedanför finns information från din region.

 

Folkhälsomyndighetens provtagningsrekommendationer

 

Region Halland

Region Jämtland/Härjedalen

Region Kalmar

Region Kronoberg

Region Västra Götaland

Region Skåne

Region Stockholm

Har du vaccinerat dig mot Covid-19?

Meddela i så fall din assistanskoordinator när du har blivit vaccinerad så att vi kan dokumentera det på dig. Skickar du in ett intyg från vaccinationstillfället så får du lön för en timme per injektion. Du kan ladda upp ditt intyg här via vår hemsida.

Information om vaccination mot Covid-19

I dag höll Region Skåne ytterligare presskonferens om Covid-19, de avslutar nu fas 1 och påbörjar fas 2 där LSS ingår. Presskonferensen hittar du här via Region Skånes hemsidaDu kan på samma sida även ta del av samtliga presskonferens som regionen hållit pga Covid-19.

I Region Kronoberg kan man nu boka tid för vaccinering. Du kan läsa mer via deras hemsida.

I Region Jämtland Härjedalen har de börjat med vaccination i fas 2 men är fortfarande på personer som är 80 år och äldre. Du kan läsa mer via deras hemsida.

Våra assistenter i Kalmar, Stockholm och Västra Götaland har erbjudits vaccination.

Presskonferens Region Halland 3/3-21

I dag höll Region Halland presskonferens där de tar upp vaccinationsläget just nu och hur planeringen ser ut framåt. Under presskonferensen svaras det även på frågor kring vaccinet. Vill du ta del av presskonferensen kan du göra det via Region Hallands hemsida. Där är viss fördröjning och det är först 10 minuter in som konferensen börjar.

Information från Region Halland

I samtal i dag den 2 mars med Pernilla Wallerstedt, vaccinationssamordnare i Region Halland, framkom det att Hand i Hands assistenter kommer erbjudas vaccination om cirka 4 veckor. Är man 65 år eller äldre kommer det dröja längre tid då man i så fall ska ha ett annat vaccin. Vaccination kommer erbjudas på vårdcentral och ni kommer behöva ta med intyg i form av anställningsintyg eller lönespecifikation.

Region Halland kommer enbart informera via www.1177.se men vi håller er uppdaterade allt eftersom vi får veta något.

Om du planerar att resa iväg på sportlovet tänk på detta

Sportlovet är här för många och planerar du att resa utomlands behöver du vid hemkomst följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller utlandsresor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, att du testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige samt testar dig igen på dag fem efter ankomst. Anledningen till detta är att nya varianter av viruset som orsakar covid-19 i flera länder har fått stor spridning.

Vikten av att testa sig gäller även om du inte uppvisar några symtom och även om du testar negativt under karantänperioden. Som anställd kan du alltså inte komma tillbaka till ditt arbete förrän efter karantänperioden på sju dagar.

Är det någon i personalgruppen som ska resa utomlands så är det viktigt att en schemaändring görs för att säkerhetsställa att karantänperioden blir uppfylld. En schemaändring rekommenderas även vid semesterresor inom Sverige.

Webbsändning om vaccinationen mot Covid-19

Se Region Hallands webbsändning daterat 12 februari om var de står i vaccinationsarbetet samt hur de planerar framåt och hur det gått hittills. Observera att själva seminariet börjar först ca 19 minuter in i klippet.

Information om vaccination mot Covid-19

Covid-19 pandemin har nu funnits i över ett år och den har haft stor inverkan på hur vi nu lever våra liv. Det är höga siffror som redovisas varje vecka både i form av dödsfall och antal smittade. Nu har vaccinationen börjat och det känns som vi får lite hopp om att snart kunna leva mer som tidigare.

Vaccinet ges i två omgångar med några veckors mellanrum. Vi rekommenderar att man som personalgrupp försöker dela upp så att inte alla vaccinerar sig samtidigt.

Det finns fortfarande många frågetecken kring hur och när vaccinationen ska påbörjas i vissa regioner. Det vi vet är det som Folkhälsomyndigheten går ut med. Personliga assistenter och personer som är beviljad personlig assistans ska ingå i vad man kallar fas 2. Det är dock fortfarande upp till regionerna att välja hur man prioriterar och i vissa regioner så har man valt att vaccinera assistansberättigade och personliga assistenter redan i fas 1.

I regionerna Stockholm och Kalmar vet vi att våra medlemmar har blivit erbjudna vaccin och information har även gått ut till våra personliga assistenter som arbetar där. I vissa delar av Skåne och Halland har assistansberättigade, som har personlig assistans i kombination med hemsjukvård, blivit erbjudna vaccin.

Vi har fått frågan vad vi på Hand i Hand gör för att våra medlemmar och assistenter ska få vaccin. I dagsläget kan vi inte göra så mycket, vi har varit i kontakt med samtliga regioner där vi har medlemmar för att vara ajour med vad som händer. Svaren för varje region varierar och ni kan läsa mer om det vi vet nedan.

Styrelsen har beslutat att Hand i Hand, liksom landsting och kommuner, kommer erbjuda våra assistenter att vaccinera sig och få ersättning i form av timlön. Vi kommer att betala ut lön för totalt två timmar, en timme för varje injektion. För att lön ska utgå ska timmarna redovisas som ”Samordning” i Tidvis (skriv vaccination i kommentar på passet) och kvitto eller någon form av intyg ska skickas in till kontoret. Erbjudandet om att få lön för att vaccinera sig gäller i dagsläget endast under fas 1 och 2 då man vaccineras som yrkeskategori. Det är i nuläget inte bestämt om lön även kan utgå om man väljer att vaccinera sig senare under året.

Följande har vi fått reda på från de olika regionerna. Observera att detta kan ändras snabbt. När vi får ytterligare information går vi ut med detta.

Region Halland

Vaccinerar under fas 1 de medlemmar som har personlig assistans i kombination med hemsjukvård, vaccinationen sker via kommunen. Övriga assistansberättigade ska vaccineras under fas 2 och om du som medlem inte har hemsjukvård och är intresserad av att vaccinera dig så kontakta din vårdcentral så du kommer med i deras planering. Tänk på att även om du inte har någon regelbunden kontakt med din vårdcentral så är det mest troligt att det är den som kommer genomföra vaccineringen. När det gäller våra personliga assistenter har vi fått informationen om att det kommer vara den vårdcentral man är listad på som man ska vända sig till när det blir aktuellt.

Region Jämtland/Härjedalen

Vi har inte fått någon information alls om vad som gäller och vaccinationssamordaren har inte heller kunnat ge svar på när de personliga assistenterna ska få vaccin men det ska ske under fas 2.

Region Kalmar

Vaccinerar personliga assistenterna och assistansberättigade under fas 1. Detta sker på den vårdcentral där ni är registrerade. Vi har stött på bekymmer med att vissa vårdcentraler inte är helt uppdaterade på detta men hänvisa i så fall till vaccinationssamordaren i länet eller ta kontakt med din koordinator om du behöver ytterligare hjälp.

Region Kronoberg

Vaccinerar under fas 1 de medlemmar som har personlig assistans i kombination med hemsjukvård, vaccinationen sker via kommunen. Övriga assistansberättigade ska vaccineras under fas 2 och om du som medlem inte har hemsjukvård och är intresserad av att vaccinera dig så kontakta din vårdcentral så du kommer med i deras planering. Tänk på att även om du inte har någon regelbunden kontakt med din vårdcentral så är det mest troligt att det är den som kommer genomföra vaccineringen. När det gäller våra personliga assistenter har vi fått informationen om att det kommer vara den vårdcentral man är listad på som man ska vända sig till när det blir aktuellt.

Region Skåne

Vaccinerar under fas 1 de medlemmar som har personlig assistans i kombination med hemsjukvård, vaccinationen sker via kommunen. Övriga assistansberättigade ska vaccineras under fas 2 och om du som medlem inte har hemsjukvård och är intresserad av att vaccinera dig så kontakta din vårdcentral så du kommer med i deras planering. Tänk på att även om du inte har någon regelbunden kontakt med din vårdcentral så är det mest troligt att det är den som kommer genomföra vaccineringen. När det gäller våra personliga assistenter kommer ni att vaccineras på sjukhusen i Skåne som det ser ut nu.

Region Stockholm

Här vaccinerar man redan nu alla som har personlig assistans och personliga assistenter. Information har gått ut till våra medlemmar som bor där.

Region Västra Götaland

Vaccinerar under fas 1 de medlemmar som har personlig assistans i kombination med hemsjukvård, vaccinationen sker via kommunen. Övriga assistansberättigade ska vaccineras under fas 2 och om du som medlem inte har hemsjukvård och är intresserad av att vaccinera dig så kontakta din vårdcentral så du kommer med i deras planering. Tänk på att även om du inte har någon regelbunden kontakt med din vårdcentral så är det mest troligt att det är den som kommer genomföra vaccineringen. För våra personliga assistenter så är informationen som vi fått att vaccinering kommer att ske av olika vaccinationsföretag.

Detta är all den information som vi har fått i nuläget. Det sker snabba förändringar så kolla gärna Tidvis och vår hemsida regelbundet för uppdaterad information. Vi på Hand i Hand kan inte ge några medicinska råd eller rekommendationer då vi inte är utbildade till detta. Vi hänvisar till behandlande läkare samt till Folkhälsomyndigheterna och 1177.

Det kommer troligtvis att krävas någon form av intyg från oss på Hand i Hand för att ni assistenter ska kunna vaccineras under fas 1 och 2. Hur detta ska se ut vet vi inte då det skiljer sig från kommun till kommun även inom regionerna men så snart vi får reda på vad som krävs skickar vi ut information.

Vaccination mot Covid-19

Nu har vaccinationen för covid-19 kommit igång. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur planering för vaccinationen ser ut. Som det är nu så kommer assistansberättigade som är över 18 år samt personal som arbetar inom LSS att erbjudas vaccin med start i februari. Region Stockholm är en region som har börjat vaccinera assistansberättigade samt personliga assistenter som ingår i fas 2. I Region Stockholm behöver man som anställd ett intyg från sin arbetsgivare och sedan bokar man själv en tid via ett bokningssystem.

Vi har varit i kontakt med samtliga regioner som berör våra anställda och vi väntar på vidare instruktioner hur det ska gå till i praktiken. Så snart fler regioner är redo så kommer vi att gå ut med information.

Skärpta restriktioner fortsätter i flera regioner

Det börjar närma sig jul och vi är många som vill kunna fira julen som man alltid ha gjort – tillsammans med nära och kära. Hur vi agerar nu kan resultera i hur det blir till jul. Skåne är en av regionerna som förlänger sina restriktioner och stadsminister Stefan Löfven gick ut med uppmaningar till alla i Sverige att undvika sammankomster på mer än åtta personer.

Vi uppmanar att följa restriktioner som finns i din region och att göra det som går för att minska spridningen av covid-19, självklart är det svårt att undvika allt men att man funderar över och om det är möjligt:

 • Undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Dessa restriktioner är för region Skåne och är hämtade från Folkhälsomyndighetens hemsida men om vi alla försöker att ha dessa i åtanke så får vi hoppas på att det kan inverka på hur julfirandet blir för många.

Från och med 1 november 2020 går FK tillbaka till tidigare regler för läkarintyg.

Följande information är hämtad från Försäkringskassans hemsida.

Sjukpenning

 • Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21.
 • Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden. Regeringen har även beslutat att ta bort arbetsgivarens krav om läkarintyg från dag 8 så det är först dag 15 som du behöver skicka in läkarintyg även till Hand i Hand.

Vab

 • För föräldrar som vabbar gäller krav på läkarintyg från och med 1 november – om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre.
 • Om ditt barn blir frisk innan 1 november 2020 behöver du inte lämna in något läkarintyg. Det gäller även om du lämnar in en ansökan om ersättning efter 1 november.
 • Om ditt barn fortfarande är sjukt efter 1 november måste du lämna in ett läkarintyg dag 8 av barnets sjukperiod.

Antikroppstest för covid-19 utförs i flera regioner

Fler och fler regioner erbjudet nu möjlighet till antikroppstestning för covid-19.

Du som är vuxen och är frisk från förkylning, feber och andra symtom på covid-19 kan boka en tid för antikroppstestning för att ta reda på om du haft covid-19. Det är viktigt att tänka på att antikroppstest inte ska förväxlas med den provtagning som sker för att påvisa covid-19-infektion vid symtom. Det är därför provtagning vid symtom för att påvisa infektion som är den viktigaste åtgärden för att upptäcka och förhindra smittspridning.

Hur bokning av antikroppstestet går till skiljer sig från region till region och vi hänvisar dig därför till din region via 1177.se.

Krävs det ett intyg ber vi dig kontakta din assistanskoordinator för utfärdande av detta.

Fortsatts smittspridning

Hoppas att allt är bra med er och att ni är friska.

Smittspridning av COVID-19 i Sverige fortsätter och vi på Hand i Hand uppmanar er alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det kan vara tufft att sitta hemma, att inte få träffa sina vänner och familj, att försöka anpassa sig till en ny vardag. Men nu är det viktigare än någonsin att vi alla tar vårt personliga ansvar och stannar hemma vid symtom. Vi behöver fortsätta undvika folkmassor och hålla social distansering så mycket det bara går. Vi förstår att man vill inget hellre än att vardagen ska återgå till det normala men det är nu vi måste hålla ut och kämpa tillsammans.

Som alltid är det någon som har några funderingar eller frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Beslut om slopat karensavdrag

Följande information är hämtad från Försäkringskassan 

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt.

Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker via Mina Sidor på Försäkringskassan. Om du har rätt till ersättning ska Försäkringskassan betala ut den inom tre-fem dagar. Vårt organisationsnummer efterfrågas och det är 769600-6555

Som arbetsgivare kommer vi att behandla sjukavdrag med karens precis som tidigare, det är alltså upp till var anställd att själv ansöka om ev ersättning från Försäkringskassan.

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Det gäller alla ärenden som handläggs från och med den 27 mars. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning.

Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats”

Många av våra medlemmar kan tillfälligt behöva mer assistans i dessa tider, anledning kan vara att de i sina beslut inte har assistans i skola eller på daglig verksamhet. För att de ska ha möjligheten att vara hemma med assistans behöver det ansökas om tillfällig utökning av assistanstimmar. När vi ringde runt till våra kommuner för att höra hur de ser på en tillfällig utökning av assistanstimmar med anledning av coronavirusets framfart fick vi olika svar, vissa kommuner hävdade att de då även skulle titta på hela den assistansberättigades beslut och att rapportera till Försäkringskassan där de ansåg det vara nödvändigt. Detta tyckte vi klart var helt fel och nu har Lena Hallengren avvisat SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) krav på att kunna riva upp gynnande LSS-beslut i en coronakris med smittspridning. Läs hela artikeln via assistanskoll.se

Vad kan man göra om assistenter behöver arbeta mer än vanligt med anledning av corona/covid-19?

Med anledning av corona/covid-19 kan det uppstå situationer där många kollegor är sjuka samtidigt och det kan då för de som är friska innebära att de behöver arbeta mer intensivt under en period. Försäkringskassan har gått ut med information om att de inte kommer betala ut assistansersättning om en assistent har utfört assistans som överstiger den tid som är giltig att arbeta enligt kollektivavtal och arbetstidslag.

Med anledning av detta är det därför av ytterst vikt att vara införstådd med att ingen får arbeta mer än tillåten arbetstid, oavsett vilket förhållande man har till den som får assistans. Som anordnare och arbetsgivare har Hand i Hand därför skyldighet att se till att kollektivavtal följs, då vi inte kan ersätta utförd assistans som strider mot arbetstidsregler eftersom Hand i Hand i sin tur inte får ersättning från Försäkringskassan.

Det finns dock en lösning man kan använda om arbetsbelastningen blir extra hög under en tillfällig period. Lösningen är längre beräkningsperioder, vilket Försäkringskassan godtar under vissa omständigheter (så som corona-smittan).

Alla anställda i Hand i Hand har en beräkningsperiod som är sex månader, under beräkningsperioden ska den anställde ha arbetat sin tjänstgöringsgrad som framgår på anställningsavtalet. Den allmänt generella regeln säger att en arbetstagare får arbeta högst 48 timmar i genomsnitt per en sjudagarsperiod under sin beräkningsperiod. I beräkningsperioden ingår all arbetad tid. Under en beräkningsperiod kan man som anställd vissa veckor arbeta mer för att andra veckor arbeta mindre men snittet får aldrig vara mer än 48 timmar per vecka.

En beräkningsperiod kan förlängas till max 12 månader.

Vad vinner man då på en längre beräkningsperiod? Jo, med en längre beräkningsperiod kan arbetstiden slås ut på en längre tid (max 12 månader), vilket i sin tur gör att genomsnittet per vecka blir lägre. Det är dock som sagt viktigt att komma ihåg att den genomsnittliga arbetstiden per vecka aldrig får överstiga 48 timmar. Man kan alltså arbeta mer än 48 timmar per sjudagarsperiod under delar av beräkningsperioden så länge inte den genomsnittliga veckoarbetstiden under beräkningsperioden inte överskrids.

Skulle det finnas behov eller situationer där detta kan bli aktuellt i någon grupp så hör av er till er assistanskoordinator då vi måste ange den nya tillfälliga beräkningsperioden på tidsredovisningen till Försäkringskassan. Tidsredovisningen skickas sedan in som vanligt.

Källa: Försäkringskassan

Lena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke”

Torsdagen den 19 mars antog riksdagen Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25 som gör det möjligt att stänga förskolor och grundskolor. Men om det skulle ske för att stoppa spridning av Coronaviruset så görs det undantag för barn till så kallad samhällsviktig personal. Här ingår personliga assistenter enligt Lena Hallengren. Läs hela artikeln här.

Till medlemmar, medarbetare och anhöriga i Hand i Hand

Det är tuffa tider nu för alla i vårt land och ovissheten är stor.

Jag vill börja med att tacka er alla. Tack för att ni har valt att ha er assistans hos oss, tack alla assistenter för det fantastiska jobb ni gör för våra medlemmar, det är ni som gör att våra medlemmar har möjlighet att leva som andra.

Jag tänkte jag ska informera er lite grann om vad vi på kontoret gör i dessa tider.

När det stod fast att Covid-19 kommit till Sverige så började vårt intensiva arbete.  Vi har varit i kontakt med många av våra medlemmar för att höra hur de vill att deras assistans ska skötas under dessa tider. Vi kommer varje vecka att fortsätta med dessa samtal till medlemmar eller företrädare för att stämma av. Vi för en dialog med kommuner angående deras ansvar, vad händer om grundskolor och förskolor ev. daglig verksamhet stänger, vad gäller om medlemmen måste vara hemma pga smittorisk mm.  Vi för dialog med sjukhus och smittskyddsenheter runt om i landet där vi har medlemmar.

Vi har fått frågan varför vi inte samlar till möten och på boenden mm har man gjort det. Det är just detta som är den stora skillnaden. Vi är utförare av personlig assistans, vårt ansvar ligger i att se till att medlemmen har assistans och att personal inte utsätts för smitta. Det är vårt ansvar. Vi kan bara följa de råd som myndigheter ger. Vi kan och får inte ge råd om varje enskild medlem, det är behandlande läkare och medlem som bestämmer om det är något särskilt personalen ska tänka på.

Att kalla till fysiska personalmöte i dessa tider är bland det sämsta vi kan göra. Att samla alla assistenter på ett ställe skulle kunna leda till att en hel personalgrupp blir sjuk då det är fullt möjligt att man är smittbärande med ytterst få och milda symtom. Det kommer i veckan gå ut information till våra arbetsledare om digitala alternativ för personalmöte.

Vi kommer löpande att lägga ut information på Tidvis, här på vår hemsida samt på Facebook. Jag vill passa på att påminna om det som skrevs kring Covid –19 i början på mars, du finner det längre ner på sidan, detta är det viktigaste vi alla kan göra.

Ta hand om er och varandra och tillsammans är vi starka!

Kram Sanna

Vem har en ”samhällsviktig funktion”?

Nu pratas det mycket om ”vad händer om förskolor och grundskolor stänger ner?”, vem ska ta hand om barnen om jag jobbar? Att mor- och farföräldrar ska ta hand om sina barnbarn är inte alltid rekommenderat pga att de är sedda som riskgrupp. Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap har personal som arbetar inom hälso- och sjukvård samt omsorg en samhällsviktig funktion. Som personlig assistent ingår ni i denna grupp vilket innebär att ni därför kommer ha rätt till barnomsorg för att kunna fortsätta jobba om regeringen beslutar att stänga ner förskolor och grundskolor.

Slopat karensavdrag

Följande information är hämtad från Försäkringskassan där du även kan läsa mer om karensavdraget:

Regeringen föreslår att slopa karensavdrag från och med den 11 mars. När beslutet är fattat innebär det att den som varit sjuk kan ansöka om ersättningen retroaktivt. För oss som arbetsgivare kommer vi att behandla sjukavdrag med karens precis som tidigare, det är alltså upp till var anställd att själv ansöka om ev ersättning från Försäkringskassan. I dagsläget vet Försäkringskassan inte hur det ska gå till i praktiken utan ber om att få återkomma när regeringen sagt sitt.

Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att du som är sjuk inte behöver lämna in läkarintyg utan kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Undvik ev smitta genom en schemaändring

Även om vi alla följer bra hygienrutiner och tänker på att hosta i armvecket osv så är det fortfarande en risk att man drabbas av någon form av förkylning, ffa denna tiden på året. Vanligtvis kanske ingen hade reagerat på lättare förkylningssymtom men då vi nu står med en pandemi så vill vi slå ett extra slag och uppmuntra assistenter och medlemmar till att vara flexibla och i den mån det går byta arbetspass med varandra om man känner att man har början till en infektion i kroppen.

Är det någon assistent som reser utomlands så rekommenderar vi att man lägger om schemat för personen som är bortrest så att när hen kommer hem är det två veckor tills kommande arbetspass. Allt för att undvika oro och minimera en eventuell smittspridning.

På kontoret har vi beslutat att ställa in kommande fysiska möten och i den mån det går ta de via telefon. Vi har med anledning av smittorisken valt att hålla kontoren stängda och förlägga vår arbetstid hemifrån men vi finns tillgängliga som vanligt via telefon.

Coronaviruset

Vi har fått frågor om coronaviruset (även kallat 2019-nCoV och SARS-CoV-2). Vi vill uppmana att endast hämta information från pålitliga källor och vi hänvisar till vårdguiden 1177 för fakta och råd gällande smittan samt till krisinformation och folkhälsomyndigheten gällande frågor och svar om corona.

Generella tips för att förebygga smitta:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Hosta eller nys i armvecket, inte i handen
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig
 • Undvik att ta andra i hand och ha gärna ett visst avstånd till andra. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta

Skulle en assistent eller anhörig resa till ett riskområde eller på annat sätt ha utsatts för smitta kommer Hand i Hand, om inte gällande regler för avstängning av smitta gäller, göra en schemaändring efter resan så att assistenten inte jobbar under eventuell inkubationstid. Detta innebär att assistenten behåller sin månadslön och att hen får jobba in dessa timmar under sin beräkningsperiod.

När det gäller medlemmar i Hand i Hand och deras påverkan av viruset så är det medlemmens läkare som är ansvarig för vilka åtgärder de anser nödvändiga. Hand i Hand kan inte ge några medicinska råd till medlemmar.

Finns det ytterligare frågor om vad som gäller på just er arbetsplats är ni alltid välkomna att höra av er till oss. Har ni medicinska frågor hänvisar vi till 1177.

Fyll i din sökning och tryck på enter