När du misstänker att ett barn far illa ska du kontakta den kommunen som barnet i fråga är bosatt i. Barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. Det slår FN:s konvention om barnets rättigheter fast.

Du kan givetvis alltid kontakta oss på kontoret på telefon 010-25 25 250 eller efter kontorstid på 0451-208 15 så hjälper vi dig.

Fyll i din sökning och tryck på enter