Om du misstänker att ett barn far illa ska du kontakta den kommun som barnet i fråga är bosatt i. FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter och har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Du kan alltid kontakta Hand i Hand på telefon 010-25 25 250 eller efter kontorstid på 0451-208 15 så hjälper vi dig.

Fyll i din sökning och tryck på enter