AVVIKELSERAPPORTERING


Avvikelserapportering är nödvändigt för såväl kvalitén som säkerheten, för både medlemmar och medarbetare, inom Hand i Hand. Avvikelserapporteringen hjälper oss att  lära av våra misstag för att utvecklas och bli bättre.

  • En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntade förlopp ute hos medlemmen. Det kan vara irriterande småstrul som tar tid från det verkliga arbetet, ett tillbud med ett hjälpmedel, en situation där en olycka skulle kunna inträffa (även om det gick bra den här gången), en olycka som faktiskt inträffade eller en oväntad reaktion på en rutinmässig handling.
  • En avvikelserapport ska i första hand fokusera på vad som har inträffat, inte på vem som var inblandad. Rapporten bör heller inte innehålla spekulationer om ”vems fel” det var. Om ni är flera som varit med om en händelse kan ni skriva en avvikelserapport tillsammans.
  • De verksamhetsansvariga/assistanskoordinatorn utreder avvikelserapporterna och vidtar åtgärder för att förhindra en upprepning. Slutsatserna rapporteras tillbaka till berörd personal. 
  • Fyll i hos vilken medlem avvikelsen har hänt.
  • Vem är assistanskoordinator?
  • Namn på assistenten.
  • Nummer vi kan nå dig på.
  • Ange datum för avvikelsen
  • Avsnittsbrytning

Fyll i din sökning och tryck på enter