Kooperativet Hand i Hand arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt för att uppnå god arbetsmiljö. Detta sker löpande under året genom systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå varierat arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap samt personlig och yrkesmässig utveckling. Vi integrerar arbetsmiljöfrågorna i verksamheten genom att systematiskt arbeta med frågorna under året genom att undersöka arbetsmiljön, göra riskbedömningar, åtgärda eventuella brister samt kontrollera åtgärderna.

Fyll i din sökning och tryck på enter