Frukostträff

Tisdagen den 29 november hade vi frukostträff i Bjärnum, temat var Omkostnader och kvitton.

Sofia och Cecilia från kontoret höll i utbildningen som ett disskussions forum och mycket frågor och synpunkter kom upp.

Vår ståndpunkt är att vi ska följa skattelagstiftning och göra rätt för oss i fråga om

  • rätta omkostnader
  • inte ersätta privata kostnader
  • förmånsbeskattningen mm.
    Vi lever ändå på skattefinansierade pengar och ska hålla huvudet högt.

Det som kom att diskuteras en hel del var förmånsbeskattningen på resor för anhöriga och familj.
Det kom två domar från Högsta förvaltningsdomstolen 2012, som kortfattat sa att det inte är en tjänsteresa om

  • Man åker som assistent med sitt minderåriga barn
  • Man åker som make/Maka

Efter det har det kommit rättsliga ställningstagande från skatteverket (Dessa ska man följa).

Där man bland annat förtydligar när man bor i hushållsgemenskap, och exempel på när man förmånsbeskattas även om man inte lever i hushållsgemenskap men är släkt.

Vi har varit på forum med försäkringskassan och Skatteverket  som deltagare, där och just denna fråga diskuterades mycket.

Det de sa att ha domen och ställningstagandena som vägledning, och sen är det vår skyldighet att göra bedömningarna från fall till fall.

Vi förstår väldigt bra alla synpunkter men vi måste som sagt följa.

 

Skip to content